BCRM110D Проект: Оформяне на бизнес кореспонденция

Анотация:

" Студентите да познават в основни линии характерните особености на деловото общуване, свободно да използват руската терминологична лексика и да умеят да презентират своя бизнес в Русия.

прочети още
Бизнес комуникации - ДО

Преподавател(и):

доц. Татяна Фед  д-р
доц. Ирина Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

употребяват свободно руската терминологична лексика и ще могат да презентират своята фирма на руския пазар.

2) могат:

употребяват свободно руската терминологична лексика и ще могат да презентират своята фирма на руския пазар.

да ползват свободно специализирана литература;

да подготвят съответната делова кореспонденция

да комуникират с бизнес партньорите си


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Необходими за съответното нивоФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Делово общуване на руски език. Книга 1. Презентация на фирма.Хавронина С.А., Клобукова Л.П., Михалкина И.В.

Делово общуване на руски език. Книга 2. Бизнес предложение. Обява. Реклама. . Презентация на фирма.Хавронина С.А., Клобукова Л.П., Михалкина И.В.

Руски език. - самоучител в диалози. Анна Липовска, Елка Цочева, Лиана Гочева

Речници: тълковни и двуезични

Практическа руска граматика. Емилия Гочева, Лиана Гочева

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%