BCRM105D Управление на събития

Анотация:

• Да запознае студентите с ролята на специалните събития е новата технолоична и медиийна среда

• Да запознае студените с процеса на планиране и реализиране на специални събития

• Да запознае студентите със спецификата на медийните специални събития

• Да подготви студените за реализиране на медийни специални събития

прочети още
Бизнес комуникации - ДО

Преподавател(и):

доц. Михаил Михайлов  д-р
доц. Евелина Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

· теорията в областта на специалните събития

· спецификата на функциите на мениджъра на специални събития

· новите тенденции в специалните събития

2) могат:

. да планират специални събития

· да поставят реални и измерими цели и задачи в своята работа

· да подготвят стратегии и да избират най-подходящите тактики

· да измерват и оценяват ефекта от специалните събития


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• В сферата на управление на масовите комуникацииФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

д-р Джо Голдблат Специални събития, София, 2006

Литература на английски език

Twenty-First Century Global Event Management(The Wiley Event Management Series) by Joe Goldblatt

Events Management (Events Management S.) by Glenn Bowdin, Johnny Allen, William O'Toole, Rob Harris, Ian McDonnell.

Периодични издания на английски език Special Events

Средства за оценяване:

ТЕСТ 40%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 60%