Електронен каталог

ас. д-р Виолета Заранкова

ас. д-р Виолета Заранкова
Академична длъжност:
асистент
Департамент:
Изящни изкуства
Телефон:
0876393533
Приемно време:
Понеделник 11:00-13:00 ЦИ 13 II Корпус
Сряда 13:00-14:30 ЦИ 13А II Корпус

Професионална автобиография:


• ОБРАЗОВАНИЕ •

• През август 2020 придобива образователна и научна степен „доктор“ със защита на дисертационен труд с тема „Експериментални техники при създаването на художествени обекти в съвременното керамично изкуство“

• От януари 2017 е докторант по керамика в програма „Визуално-пластични изкуства“ на НБУ

• През юли 2016 завършва МП „Изкуството от стъкло и керамика в архитектурата” в НБУ с дипломна работа-експеримент на тема „Алхимия на формите и пространствата“

• В периода 2007 – 2013 изучава два модула в НБУ към Департамент „Изящни изкуства“ – основен е „Керамика и стъкло”, а втори - „Графика и илюстрация”. През месец юли 2013 успешно защитава балакавърската си теза

• Средно образование завършва през 2007 в 1 СОУ „Пенчо П. Славейков” с профил „Изобразителни изкуства с испански език” – модул „Приложни изкуства – керамика, текстил и мода“

•УЧАСТИЯ В ИЗЛОЖБИ И ТВОРЧЕСКИ ПРОЕКТИ•

• април-май 2021 обща изложба „1050 градуса по Целзий“, Галерия Сан Стефано, зала Бетона, София

• април 2021 обща изложба „2D + 3D = 1“, Галерия Depoo, София

• юни 2020 обща изложба „Трансформация“, Център за изкуства, НБУ

• януари 2020 обща изложба „Облак върху облака“, Mishel Art Gallery, София

• септември 2019 „Фестивал на съвременната българска керамика 2019“, Галерия Райко Алексиев

• май-юни 2019 в рамките на „Дни на изкуствата в НБУ“ – обща изложба „Пластични (в)твърдения“, Център за изкуства, НБУ

• май 2019 обща изложба „Порцеланови картини“, Център за изкуства, НБУ

• март-април 2019 обща изложба „Нишките помежду ни“, Музей на НБУ и фоайе на корпус 1, етаж 2, НБУ

• март 2019 обща изложба-базар „Стомни, чаши и изключения 2 част“, Център по изкуства, НБУ

• януари 2019 обща изложба „Съдове“, Галерия Арт Алея, София

• октомври 2018 обща изложба „Летни рисунки“, корпус 2, ет. 4, НБУ

• октомви 2018 обща изложба в рамките на "ADDITIVE DAYS Balkan 3D Printing Conference", София Тех Парк

• септември 2018 „Фестивал на съвременната българска керамика 2018“, Галерия Райко Алексиев

• май 2018 обща изложба „Майски вдъхновения“, Околийска къща, Дупница

• март 2018 обща изложба на новите членове на СБХ, СБХ Шипка 6

• януари 2018 обща изложба „Керамика НБУ“, Галерия Арт Алея, София

• септември 2017 „Фестивал на съвременната керамика - София“, Галерия Райко Алексиев

• юли 2016 Съвместна дипломна изложба на Виолета Заранкова и Цветомира Борисова, Галерия „Дебют“

• септември 2015 „ IV Фестивал на съвременната керамика“, Галерия Райко Алексиев

• март 2015 „Изложба на Секция 13“, СБХ Шипка 6

• ноември 2014 в рамките на „Международен фестивал на стъклото“, изложба „Арт стъкло Чехия – България“, Галерия Райко Алексиев

• януари 2014 изложба „Светлината като необходимост“, Галерия Арт Алея

• декември 2013 „Фестивал на съвременната керамика IV”, Галерия „Дебют“

• април 2013 участник в Пролетни културни салони, гр. Поморие

• ноември 2012 художник на корицата на юбилейното издание на списание „360°”

• септември 2012 „Нощ на музеите и галериите – Пловдив”, Галерия„А+“

• септември 2012 обща изложба „Стъкло” в Чешки център София

• януари 2012 обща изложба „Стъкло-100% любов при 1200°С” по случай

20 години НБУ, СБХ Шипка 6, ет.4

• 2009 Участие в театрална инсталация „Дупка в светлината (сценично упражнение за затворени очи)” – сценарий Патрюли Ринне, режисьор Неда Соколовска, „Склада“, София

• 2009 100 години Софийска Синагога: обща инсталация „Цветове в криптата”

• 2009 Участие в Пакетаж на фоайето на Драматичен театър Пловдив

• 2009 Обща интериорна инсталация в Младежки театър „Николай Бинев“, София

• Участвала е в проекти на творческите групи Пи3.4 и .Ние.

• От март 2018 г. е член на Съюза на българските художници, секция „Керамика“

•УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРИ И ПРОЕКТИ•

• академична 2018/2019 г. Участие в Преподавателски форум „Как (да) преподаваме?“, НБУ

• март 2019 Участие в уъркшоп „Графичен дизайн: Как да създадем история. Типове визуална комуникация. Изложба на картини“, НБУ

• октомври 2018 в рамките на “ADDITIVE DAYS Balkan 3D Printing Conference" - лекция на тема "Приложение на 3D технологиите в керамиката", изнесена заедно с доц. д-р Моника Попова, София Тех Парк, сграда Иновационен форум „Джон Атанасов", София

• октомври 2018 Водещ на Уъркшоп по керамика с ученици със специални потребности от Център за специална образователна подкрепа "Проф. Димитър Кацаров", УПИЗ „Керамика“, НБУ

• ноември 2017 Ръководител на "Международен проект за обучение за работа с 3D керамичен принтер към УПИЗ "Керамика", финансиран от ЦФСР на НБУ, Массаломбарда/Болоня, Италия

•НАГРАДИ И ГРАМОТИ•

• В рамките на „Фестивал на съвременната керамика – София“ (септември 2017г) Награда за млад автор

• 2009 - Грамота за Постижения при формообразуването с YTONG – Конкурс за скулптури по случай 15 години Ксела България

•УЧАСТИЯ В ТВОРЧЕСКИ СТАЖОВЕ И ПРАКТИКИ•

• Творчески стажове в завод за санитарна керамика „Идеал Стандарт-Видима“, гр. Севлиево

• Творчески стажове по керамика в завод за тухли „Терра 2000“, гр. Червен бряг

• Творчески стажове по духано стъкло в с. Светла над Сазаву и с. Валашке Мезиричи, Чехия

• Творчески стажове по стъкло в завод „Инхом“, гр. Белослав

• Студентска практика в завод за стъкло „Инхом“, гр. Белослав


Публикации:


Курсове от текущия семестър: