Електронен каталог

д-р Росица Цанкова

Академична длъжност:
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Име ЦАНКОВА РОСИЦА ВЪЛЧЕВА

Телефон +359876230320

E-mail rtsankova_nbu@abv.bg

Националност Българска

Дата на раждане 23.03.1954 Г.

ТРУДОВ СТАЖ

• Дати (от-до) 03.05.1978-03.05.1979 28.06.1979- 2009 г. и понастоящем

• Име и адрес на работодателя Софийски градски съд Софийска адвокатска колегия

• Вид на дейността или сферата на работа Съдебна Съдебна

• Заемана длъжност Стажант-съдия Адвокат

• Основни дейности и отговорности

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

• Дати (от-до) 1968-1973 1973-1977

• Име и вид на обучаващата или образователната организация 91 Гимназия с преподаване на немски език СДУ „Климент Охридски”,Юридически

Факултет

• Основни предмети/застъпени професионални умения

• Наименование на придобитата квалификация Юрист

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо) Средно образование Висше образование-магистър

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.

МАЙЧИН ЕЗИК Български

ДРУГИ ЕЗИЦИ

НЕМСКИ,РУСКИ,ГРЪЦКИ,АНГЛИЙСКИ

• Умения за четене [Определете нива: отлично Немски, добро -РУСКИ,ГРЪЦКИ,АНГЛИЙСКИ основно]

• Умения за писане [Определете нива: отлично Немски, добро -РУСКИ,ГРЪЦКИ,АНГЛИЙСКИ основно]

• Умения за разговор

[Определете нива: отлично Немски, добро -РУСКИ,ГРЪЦКИ,АНГЛИЙСКИ, основно]

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Съвместно съжителство с други хора в мултикултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др. ЕКИПНА РАБОТА В НБУ В ДЕПАРТАМЕНТ „ИКОНОМИКА И БИЗНЕСАДМИНИСТРАЦИЯ” В КУРСОВЕ „БИЗНЕС ПРАВО І”,”БИЗНЕС ПРАВО ІІ”,”БИЗНЕС ПРАВО ІІІ” С ПРОФ.Р. ТАШЕВ

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Координация и управление на хора, проекти и бюджети в професионалната среда, на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др. НЕ

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др. Работа с компютър

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Музикални, писмени, дизайнерски и др. НЕ

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Компетенции, които не са споменати по-горе. НЕ

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС Не

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ДЪЛГОГОДИШЕН ОПИТ КАТО АДВОКАТ В СФЕРАТА НА ГРАЖДАНСКОТО,ТЪРГОВСКОТО СЕМЕЙНОТО,НАСЛЕДСТВЕНОТО ПРАВО ,НОТАРИАЛНА ДЕЙНОСТ И ДР.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ОПИТ:

В НБУ-1996-2010 Г. „ОСНОВИ НА ПРАВОТО”,”ПРАВНО РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ”,”РЕКЛАМА И ПРАВО”,”АВТОРСКО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА”,”ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ””БИЗНЕС ПРАВО” І,ІІ,ІІІ ЧАСТ

КОЛЕЖ ПО МЕНИДЖМЪНТ „АДАМ СМИТ” -1996-2009

ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ „БИЗНЕС И ФИНАНСИ”-2008

КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ „СВЕТИ МИНА”-2009


Публикации:


Курсове от текущия семестър: