Електронен каталог

д-р Николай Николов

д-р Николай Николов
Академична длъжност:
Департамент:
Природни науки
Телефон:
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Завършва висшето си образование като магистър инженер в Технически университет – София през 2012 година. През 2019 година успешно защитава дисертация по професионално направление 4.4 Науки за Земята, научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“ към Лесотехническия университет. Придобива следдипломна квалификация по професионална педагогика.

Има научни интереси в областта на океанологията, дистанционните изследвания на Земята, Екологията, метеорологията и други. Написал е над 10 статии, свързани с Арго сонди за изследване на разтворения кислород в Черно море; невронни мрежи; качествен контрол на Биодизела; Мобилна мрежа по стандарта LTE и други.


Публикации:


Курсове от текущия семестър: