Електронен каталог

преп. Вержиния Велкова

преп. Вержиния Велкова
Академична длъжност:
преподавател
Департамент:
Чужди езици и култури
Телефон:
+359 888 326121
e-mail:
Приемно време:
Вайбър 0888326121 Онлайн

Професионална автобиография:


септември 2005-до момента

Заемана длъжност Щатен преподавател по английски език, ЦЧЕ,

Основни дейности и отговорности

• Преподаване на английски език на студенти

• Участие и разработване на образователни проекти

• Разработване на тестове

• Разработване на онлайн материали за обучение по английски език, различни нива

Име и адрес на работодателя Нов Български Университет, София 1680, ж.к. Овча купел 2, ул. Монтевидео, 21

Вид на дейността или сферата на работа Висше образование

Дати: 2014- 2018 Разработване на тестове

Разработване на тестове за Министерството на образованието на България за националните зрелостни изпити

Дати 1992-2005

Заемана длъжност или позиция старши преподавател по английски език

Име и адрес на работодателя

Вид на дейността или сферата на работа Бургаски

свободен университет, Бургас 8000 Ул. Сан Стефано, 68

Висше образование

Дати 2003-2005

Заемана длъжност или позиция Регионален лидер по проект на ВВМУ, гр. Варна и Министерство на финансите за обучение на кадри на Национална Служба Гранична Полиция, гр. Бургас

Основни дейности и отговорности

• Преподаване на английски език на възрастни

• Набиране на преподаватели

• Ръководене на екип от преподаватели

• Докладване на проектния координатор

Име и адрес на работодателя ВВМУ ‘Н. Й. Вапцаров’ Варна

Вид на дейността или сферата на работа Образование на възрастни

Образование и обучение

Дати 1985-1990

Наименование на придобитата квалификация Специалист по английска филология, преподавател по английски език

Основни предмети/застъпени професионални умения - практически английски език

- сравнително езикознание

- морфология и синтаксис на английския език

- Американска литература

- Английска литература

- Словообразуване

- педагогика

Име и вид на обучаващата или образователната организация СУ „Св.Климент Охридски”

Допълнителни квалификации

. Стипендия на виетнамското правителство за 3-месечна специализация в Ханойския университет на тема: Тонални езици и изучаване на английски език. 2018 г.

• Преподавателска мобилност по Еразъм. Лекции в Университета в Лийдс Бекет, юни 2017. Програма "Еразъм плюс". Лекции на тема: Език като пръстов отпечатък (Съдебна лингвистика). „Изразяване учтивост на английски и български език.“; „Включващото и изключващото "ние".

• Консултативен семинар за неформално обучение и валидиране, Дъблин, Ирландия, 8-11 ноември 2016 г.

• Едноседмичен семинар по програма "Грюндвиг" в Берлин, Германия, озаглавен: "Крадци за време" и "Часови цветя". Времето като тема и изкуство на преподаването. Творчески подходи към грамотността, юли 2014 г.

• Едноседмичен семинар по програма "Грюндвиг" в Краков, Полша, озаглавен "Забавни подходи като мотивационен фактор за развитието на грамотността за възрастни", юни 2014 г.;

• Интензивен едноседмичен семинар в Лихтенщайнският университет, International Staff Training Days, май 2014, гр. Вадуц; стипендия по Фин.механизъм на ЕИП;

• Едноседмичен семинар на тема "Разнообразие в гражданската позиция “. Проучване на връзката между гражданска позиция, обучение за възрастни, равенство и многообразие ". Килкени, Ирландия, февруари 2013 г.;

Oрганизатор и лектор на международно работно ателие IC3T с международно участие (ИКТ за учители), по програма Грюндвиг, 2013;

• Едноседмична мобилност по Програма Еразъм, Обучение през целия живот в Baskent University Анкара, Турция, април 2013;

• Едноседмична мобилност по Програма Еразъм, Обучение през целия живот в Икономическия Университет, Измир, Турция , юли 2012;

• Едноседмичен семинар и конференция, озаглавена: „Пресичане на граници за посрещане на предизвикателствата пред глобалното образование чрез иновативни ИКТ. Haugesund, Норвегия. Март 2012 г.; стипендия по Фин.механизъм на ЕИП;

• Едноседмичен курс „Писане на научен текст” към Университет „Рейкявик”, Рейкявик, Исландия, 12/09/2010-19/09/2010, Стипендия по Финансовия механизъм на ЕИП

• Едноседмичен курс „Citizen participation: from passiveness to activeness”, Вилнюс, Литва 09/05/2010 - 15/05/2010, стипендия Грундвиг

• Обучение на Cambridge ESOL- Greece, FCE and CAE – февр. 2010

• Обучение на Cambridge ESOL- Greece, FCE and CAE – ноември 2009

• Летен курс организиран от The Amsterdam-Maastricht Summer University „Еffective Use Of Web-Based Applications In Language Teaching”, Canakkale Onsekiz Mart University, Turkey, 2008

• Практическото обучение за работа с програмата Hot Potatoes, февруари 2008

• Методически семинар за преподавателите на сертификатни нива CAE по чужд език, оценяване на писмени работи, към езикова школа “Britanica” – София, 2008

• Методически семинар за преподавателите на сертификатни нива FCE по чужд език към езикова школа “Britanica” – София, 2007

• Методически семинар за преподавателите по чужд език организирано от Британски Съвет за сертификатни изпити, FCE и CAE – София, 2006

• Обучение водено от проф. Лозанов „ Сугестопедията в Чуждоезиковото обучение”, Център за Чужди езици, 2006

• Обучение за използване на преводачески софтуер; едно обучение върху SDLX и едно върху Deja Vu и Data migration – Edinburgh, 2006

• Лятно училище FISI, Bulgaria (стипендия по Фулбрайт), 2005

• Летен курс на тема “Дигитални звукови и видео файлове”, организиран от AMSU, Амстердам, Холандия, август, 2004(стипендия Грундвиг)

• Едноседмичен курс на тема “WWW and Active Citizenship”, организиран от Vastra Nylands folkhogskola, Карис, Финландия, 2003

• Семинар по междукултурни комуникации Университет Тенеси, Ноксвил, Тенеси, САЩ, Семинар по бизнес английски – Британски съвет и Технически Университет, София, 1997

• Преподаване на английски като чужд език едномесечен курс в Институт за квалификация на учители – София, 1990

Доклади на международни конференции:

• 25-та международна конференция на BETA-IATEFL, "Преподаване и учене на английски език: от без технологии до високи технологии" 3, юни 2016 г. Университет "Паисий Хилендарски", Пловдив, съвместен доклад с преп. Симона Бали на тема „Dancing with and around language”;

• 5-та Международна конференция по чуждоезиково обучение, "Оценяването в чуждоезиковото обучение“. Възможности и предизвикателства", (Assessment in ELT - Opportunities and Challenges"), FCSH, Лисабон, 21-22 ноември 2014 г. Презентация на тема "Оценяване в неформалното образование";

• 2-ра Международна конференция по английски език и англоезичните литератури днес (ELALT 2), Нови Сад, Сърбия, 16 март 2013 г. Презентация на тема: “Когнитивно-лингвистичен прочит на романа на Xiaolu Guo "Кратък китайско-английски речник за любовници“;

• LLM конференция Jezik, knjizevnost, vrednosti, 27-28 април 2012 г., Nis, Сърбия;

• 1-ва Международна конференция пo чуждоезиково обучение в Dogus Universiy, Истанбул, Турция, май 2011 г. Презентация на тема: "Английският съсед“;

• 4-та Международна Адриатическо-Йонийска конференция “Между езици и култури”, Венеция, 1-3 септември 2011 г. Презентация на тема " Making EFL Students aware of Politically Correct Language in the EFL Classroom”

• Международна конференция в Политехническия университет, Букурещ, Румъния, 9-12 юни 2010 г. Презентация на тема : Teaching small talk for social interaction. Theoretical models ;

• 19-та Национална конференция на BETA- IATEFL - Велико Търново, 24-25 април 2010 г. Презентация на тема : Как да популяризираме активното гражданство чрез чуждоезиковото обучение;

• Международна конференция по глобализация и образование, Бургаски свободен университет, Бургас, 4-7 юни 2004 г.;

• Международна конференция, Нов проспект, Пловдивски университет, 2-3 ноември 2003 г.

• Семинар за глобалните проблеми, представяне с наименование Cultureware, Knoxville, Тенеси, САЩ, 23-28 август 2003 г.;

• Втора международна балканска конференция, теория и практика на TESOL, Университет "Тракия", Одрин, 15-17 юни 2003 г. Презентация на тема ; Изучаване на произношението”;

• Международна балканска конференция, теория и практика на TESOL", Университет" Тракия ", Одрин, 14-16 юни 2002 г.

• Международна конференция, Учителят на 21-ви век, Университета в Битоля, Охрид, Македония, 21-25 май 2002 г.

• Международна конференция, SEE university; Преподаване на английски: От традиционното до съвремието, Тетово, Македония, април 2002 г.

• Тракийски университет, Одрин-семинар, април 2001 г. Семинар: Разработване на умения за четене и писане

Участие в проекти

. Silver Civic Education, координатор за НБУ, проект по КД2, Еразъм плюс, окт 2017- 2019

• Проект IC3T, организатор и ръководител на Работно ателие по програма Грюндвиг, Учене през целия живот, 2011

Проект „Език, култура, цивилизация”, Small talk, 2010

• Проект закупуване на учебни помагала по английски за библиотеката на НБУ 2006

• Проект MYOP – Партньорски проект на БСУ и Университет Тенеси, Ноксвил, Тенеси, САЩ, 2003- 2004

• Проект Learning Strategies, партньорски проект на БСУ и Тракийски университет, Одрин, Турция, 2000-2002

• Участник в проект TEMPUS JEP 7307 за Професионално развитие на преподаватели по чужд език и подготовка на учители 1995 – 1997


Публикации:


1. Лингвистика на жаргона – Бургаски Свободен Университет, Том VI, 2001 ,ISSN 1311-221 X, Ирита ЕООД Казанлък

2. Портфолиото като метод за оценяване на студенти в БСУ - Бургаски Свободен Университет, Годишник, Том VII, 2002 ,ISSN 1311-221 X, Ирита ЕООД Казанлък

3. Teaching Pronunciation- English for International purposes- Международна Балканска Конференция по Чуждоезиково обучение по английски език “Theory and Practice of TESOL” Одрин, Турция (a CD publication ).

4. Computers and ELT – Втора Международна Балканска Конференция по Чуждоезиково обучение по английски език“Theory and Practice of TESOL” Одрин, Турция (a CD publication).

5. От ‘забелязването’ до запаметяването и интегрирането – в съавторство с Кирил Кирилов Панайотов - БСУ, Годишник, Том VIII, 2003,ISSN 1311-221 X, Ирита ЕООД Казанлък

6. Автономният подход в ЧЕО – в съавторство с Кирил Кирилов Панайотов - БСУ, Годишник, Том VIII, 2003,ISSN 1311-221 X, Ирита ЕООД Казанлък

7. Cultureware for MYOP Educational Models – в сборник на Университет Тенеси, Ноксвил, Тенеси, САЩ

8. Методи за глобално учене - Бургаски Свободен Университет, 2005 ,ISSN 1311-221 X, Ирита ЕООД Казанлък

9. How to Promote Active Citizenship through Foreign Language Teaching?- In BETA conference proceedings, април, 2010 ( в съавторство със Слава Черпокова)

10. Teaching small talk for social interaction. Theoretical models- в Сборник „ Limba, cultura, Civilizatie”, ISSN: 2067-1628, Editura Politechnica press, Bucharest, Romania, 2010 ( в съавторство със Слава Черпокова)

11. За гравитационните затруднения на хората с наднормено тегло или политическата коректност в превода от английски на български език.Т.4, БСУ, 2011

12. Political correctness in the English language classroom. Прeдставен на международна конференция ”Между езици и култури”, септември, 2011. ISSN: 2067-1628, Букурещ, Румъния, 2011

Курсове от текущия семестър: