Електронен каталог

гл. ас. д-р Мирослав Издимирски

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Средиземноморски и Източни изследвания
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: