Електронен каталог

доц. д-р Георги Гочев

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Средиземноморски и Източни изследвания
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Георги Гочев (роден 1981 г. в Димитровград) е класически филолог, университетски преподавател и преводач от старогръцки език.

През 2004 г. завършва Класическа филология в СУ "Св. Климент Охридски", през 2007-8 специлиза във Фондация за класически изследвания "Хард", Женева. От 2009 г. е главен асистент по класически езици, антична литература и култура в Нов български университет, където и защитава дисертация с тема "Щастие и промяна. Разбирането за благополучие в старогръцката литература от Омир до Елинизма". От 2013 до 2016 г. е асистент на проф. Богдан Богданов, основател на НБУ, в общоуниверситетския семинар "Текст и разбиране".

Превел е от старогръцки език "Държавата" и "Пир" на Платон, "Поетика" на Аристотел, трагедията "Медея" на Еврипид.

В периода 2016-2019 е редактор в седмичника за литература и култура "Литературен вестник". Колумнист на в-к "Дневник" от 2013 г. От 2019 г. е издател и съ-редактор на литературното списание "Текстил".

Носител е на националните награди "Христо Г. Данов" за 2016 г. (раздел "Хуманитаристика") и наградата за хуманитаристика "Богдан Богданов" (2019 г.)


Публикации:


Преводи, научни коментари, редакции:

Псевдо-Аристотел, Реторика към Александър, превод от старогръцки, бележки и индекси, София: “Сонм”, 2004, 167 стр.

Аристотел, Псевдо-Аристотел, Ксенофонт, Хиерокъл, Икономика. Антични автори за стопанството, съставителство, превод от старогръцки и латински, бележки, индекси, София: “Сонм”, 2006, 269 стр.

Платон, Закони, превод от старогръцки на книги V, VIII-XII, редакция на книги I-IV, VI-VII, уводна студия, бележки, индекси, София: “Сонм”, 2007, 751 стр.

Франсоа дьо Полиняк, Раждането на гръцкия град, превод (заедно с Весела Атанасова) и редакция от френски, София: “Издателство на НБУ”, 2009, 294 стр.

Платон, Пир, превод от старогръцки, коментар и предговор, София: “Планета 3”, 2011, 121 стр.

Грегорио Лури Медрано, Въведение в речника на Платон, научна редакция, София: „Издателство на НБУ“, 2012, 329 стр.

Авторски книги:

Le sophiste a lieu, разкази, Пловдив: “Жанет 45”, 2004, 72 стр.

Венера в Пафос. Ескиз за филологията, есета, студии, статии, София: “Сонм”, 2005, 240 стр.

Безделникът, роман, Пловдив: “Жанет 45”, 2005, 177 стр.

Авторски публикации:

‘Изографизъм и едно Вазово българче’, Литературен вестник, бр. 13/2002, стр. 1/3.

‘Медеявистика – текст в две явления’, Литературен вестник, бр. 15/2002, стр. 7.

‘Подстъпи към литературната история на Александър Балабанов’, Литературен вестник, бр. 19/2002, стр. 10.

‘Alternet’, Литературен вестник, бр. 32/2002, стр. 5.

‘Апокриф за Ветил’, Литературен вестник, бр. 38/2002, стр. 4-5.

‘За Марат/Сад’, Литературен вестник, бр. 17/2003, стр. 6.

‘В следпепелните дни’, Литературен вестник, бр. 33/2003, стр. 5.

‘Безделникът (откъс)’, Литературен вестник, бр. 8/2005, стр. 13.

‘Тела и дни’, Литературен вестник, бр. 23/2005, стр. 15.

‘Воалът на Юго’, Литературен вестник, бр. 15/2006, стр. 3/11.

‘Размишление за старогръцките партии’, Литературен вестник, бр. 22/2006, стр. 11.

‘Диалогът “Протагор” – едно събуждане, електронна публикация, декември 2006, на www.grosnipelikani.net.

‘Русо и безделието’, електронна публикация, април 2007, на www.grosnipelikani.net.

‘Прагматичната метафизика на “Закони”’, в Платон. Закони, прев. Невена Панова и Георги Гочев, София: “Сонм”, 2007, стр. 15-73.

‘Детето Ксеркс. Безредие и неблагополучие в “Перси” на Есхил’, сп. Ориенталия, бр. 1/2007, стр. 69-80.

‘Старогръцка митология: Ловецът Актеон’, електронна публикация, май 2007, на www.nbu.bg.

‘Bibliographie des ouvrages du professeur Georgi Mihailov’, в Georgi Mihailov. Scripta Minora, София: “Издателство на НБУ”, 2007, 209-220.

‘Платоновият “Федър”: между модела и примера за разбиране’, Литературен вестник, бр. 4/2008, стр. 4-5.

‘Мартин Хайдегер и гръцкото разбиране за tekhne’, в На път към Хайдегер. Сборник със статии от едноименна конференция в НБУ, София: “Издателство на НБУ”.

‘Любовното благополучие в поезията на Сафо’, в сп. Altera Academica, бр. 4/2008, стр. 110-119.

‘Любовта на царете и любовта на гражданите’, публикувано през месец юли 2009 на електронен адрес www.bogdanbogdanov.net.

‘За историческия метод на Тукидид’, публикувано през месец май 2010 на електронен адрес www.bogdanbogdanov.net

‘Душите на Платон или за сходствата и различията в личността’, публикувано през месец февруари 2011 на електронен адрес www.bogdanbogdanov.net.

‘За любовното прекаляване и пораждането на идентичности. Прочит на Еврипидовата трагедия “Иполит”, публикувано през месец юни 2011 на електронен адрес www.bogdanbogdanov.net.

'Последната дума на Марк Аврелий“, публикувано през месец декември 2011 на електронен адрес www.bogdanbogdanov.net.

'Светът и човекът според Платоновия диалог „Тимей“', публикувано през месец октомври 2012 на електронен адрес www.bogdanbogdanov.net.

'“Най-доброто предстои“. Идеологията на атинската и американската демокрация', публикувано през месец ноември 2012 на електронен адрес www.bogdanbogdanov.net.

'Нова приказка за стълбата', публикувано през месец февруари 2013 на електронен адрес www.bogdanbogdanov.net.

'Екзистенциалната литературна теория на Богдан Богданов', статия, Литературен вестник, бр. 10/2013.

Курсове от текущия семестър: