Електронен каталог

Деляна Манева

Академична длъжност:
Департамент:
Театър
Телефон:
0879 699 218
Приемно време:

Професионална автобиография:


Europass

Aвтобиография

Лична информация

Име Манева, Деляна, Стоилова

Националност българска

Дата на раждане 03/06/1969 г.

Пол женски

Трудов стаж

Дати

1. 2010 - 2013

2. 2009 - 2006 г.

3. 2006 - 1995 г.

4. 2006 - 1999 г.

5. 1998 -1997 г.

6. 1991- 1993 г.

7. 1990 – 1991г.

Заемана длъжност

1. Сценарист

2. Редовен докторант на НБУ

3. Режисьор на свободна практика

5. Хоноруван преподавател в НБУ

6. Консултант при Victoria & Albert Museum, London

7. Асистент-режисьор в БНТ

8. Художник в Киноцентър "Бояна"

Основни дейности и отговорности

1. Научноизследователска и преподавателска дейност

2. Творческа дейност

3. Преподавателска дейност

4. Организаторска дейност

5. Изпълнителска дейност

6. Изпълнителска дейност

Име и адрес на работодателя

1. Нов Български Университет – София, ул. Монтевидео 21

2. Постановки като режисьор на свободна практика:

2006 г. “Очарователният Хоровод по хоровода на очарователния господин Артур Шницлер” /Вернер Шваб/ - ТР “Сфумато”

2004 г. “Детеубийство” /Петер Турини/ - "Червената Къща - Център за Култура и дебат”

2003 г. "Мисия Лондон" /Алек Попов, Деляна Манева/ - БНР

2001 г. "Парникът"/Харолд Пинтър/ - "Червената Къща - Център за Култура и Дебат”

2000 г. "Гръм части"/по Даниил Хармс/ - НДТ "Сълза и смях"

1997 г. "Град от стъкло"/ Пол Остър/ - Театър "София"

1996 г. "Соната на призраците"/Август Стриндберг/ - Драматичен Театър "С. Бъчваров"

1995 г. - "Гара Виктория" /Харолд Пинтър/, НДК, Мл. Клуб

Вид на дейността или сферата на работа Театър /изкуство/ – образователна, творческа и изпълнителска дейност

Образование и обучение

Дати

1. 2013 г.

2. 2004 г.

3. 1996 г.

Наименование на придобитата квалификация

1. Доктор

2. Магистър

3. Бакалавър

Основни предмети/застъпени професионални умения

1. Психофизически тренинг - Докторска програма

2. Принципи на театралните изследвания - Магистърска Програма

3. Актьорско майсторство и Режисура - Бакалавърска Програма

Име и вид на обучаващата или образователната организация

1. Нов Български Университет – Департамент Театър

2. Нов Български Университет – Департамент Театър

Лични умения и компетенции

Майчин език български

Други езици

Самооценяване Разбиране Разговор Писане

Европейско ниво (*) Слушане Четене Комуникативни умения Вербални умения

Английски Език да да да да да

Руски Език да да да да да

(*) Common European Framework of Reference (CEF) level

Социални умения и компетенции Участие в социални проекти – „Игра против насилието”

Организационни умения и компетенции Преподавателски опит

Технически умения и компетенции

Компютърни умения и компетенции Умения за работа с Word, Excel, Power Point

Артистични умения и компетенции Професионален опит като режисьор, сценарист, актьор

Други умения и компетенции

Свидетелство за управление на МПС не

Допълнителна информация Тук включете всякаква допълнителна информация, която може да е уместна, напр. лица за контакти, препоръки и др. Попълва се при необходимост. (вж. Инструкциите)

Приложения Опишете всички приложения. Попълва се при необходимост. (вж. Инструкциите)

НАГРАДИ

2005 г. - Голямата Награда за Драматургия “Иван Радоев” –

за пиесата Мисия Лондон /в съавторство с Алек Попов/

ПУБЛИКАЦИИ:

Разкази, стихове и статии в периодичните издания: сп. Алтера, сп. "Егоист", сп. "Следва", в-к "Капитал", в-к "Сега", в-к “Арт Труд”, в-к "Лит. Вестник" и др.


Публикации:


1. „Познатият непознат Гротовски” – в-к „Литературен вестник”, бр. 27, 2009 г.

2. „Предизвиканото тяло – работата на актьора над себе си (психофизически тренинг)“ – в-к „Литературен вестник”, бр. 3, 2010 г.

3. „Театралните лаборатории. Институтът на Бор“ – сп. „Homo Ludens“, бр. 16, 2013 г.