Електронен каталог

доц. д-р Иванка Асенова

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Здравеопазване и социална работа
Телефон:
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:



Публикации:


Курсове от текущия семестър: