Електронен каталог

гл. ас. Мария Георгиева

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Икономика и бизнес администрация
Телефон:
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: