Египтология

Кратко представяне на програмата:

Програмата има изследователска насоченост в областта на египтологията на докторско ниво, която дава възможност за специализирана интердисциплинарна подготовка в областта на древноегипетската филология, история, култура и религиознание. Тази програма дава възможност за реализация на изследователски проекти, придобиване на преподавателски опит и получаване на умения за писане и рецензиране на научни статии и монографии. Занимава се с изследване на най-новите постижения в областта на египтологията.

прочети още
Египтология
  • проф. Сергей Игнатов, д.н. EGYD201 Историческа граматика на древноегипетския език EGYD203 Текстологичен анализ на древноегипетските текстове EGYD204 Египтологически семинар
  • доц. д-р Емил Бузов EGYD203 Текстологичен анализ на древноегипетските текстове EGYD204 Египтологически семинар
  • доц. д-р Теодор Леков EGYD201 Историческа граматика на древноегипетския език EGYD202 Древноегипетската религия - методология на изследването EGYD204 Египтологически семинар