Технологии в писмения и устния превод

Кратко представяне на програмата:

„Технологии в писмения и устния превод“ е Съвместна магистърска степен Еразъм мундус, разработена по проект Еразъм+, Ключова дейност КА1, в консорциум с университетите в Улвърхемптън, Великобритания и Малага, Испания. Целта на програмата е да подготвя ново поколение преводачи, способни да се справят ефективно с високите изисквания към тази професия: технически грамотни специалисти, запознати с новостите в езиковите технологии, проблемите на превода, технологиите в писмения и устен превод, електронните езикови ресурси в помощ на преводача.

Програмата предлага теоретични курсове по структурна, корпусна и компютърна лингвистика и проблеми на превода, но има предимно практическа насоченост.

прочети още
Технологии в писмения и устния превод
  • проф. Иван Касабов, д.н. ITTM028 Терминология, лексикография и речници
  • проф. д-р Елена Андонова ITTM016 Език, мислене, култура ITTM034 Магистърска теза I (Dissertation I) ITTM035 Магистърска теза II (Dissertation II)
  • проф. д-р Кирил Симов ITTM003 Езикови ресурси за машинен превод ITTM004 Езикови технологии за машинен превод ITTM017 Машинен превод – оценяване ITTM018 Невронни мрежи и машинен превод ITTM023 Практика: Превод и системи за контрол на качеството ITTM034 Магистърска теза I (Dissertation I) ITTM035 Магистърска теза II (Dissertation II)
  • доц. д-р Борис Наймушин ITTM002 Теория на превода ITTM006 Симултанен превод (английски и втори чужд език) ITTM009 Практика: Електронни ресурси и компютърно-подпомогнат превод ITTM012 Практика: Професия преводач ITTM014 Устен превод в действие ITTM015 Консекутивен превод ITTM024 Проект: Терминологични ресурси на Европейския съюз ITTM025 Проект: Превод на научен и технически текст ITTM027 Теоретични подходи в преводаческите изследвания ITTM031 Изследователски методи и техники ITTM034 Магистърска теза I (Dissertation I) ITTM035 Магистърска теза II (Dissertation II)
  • доц. д-р Мария Нейкова ITTM007 Комуникативни умения и говорни техники ITTM011 Практика: Превод на специализиран текст ITTM025 Проект: Превод на научен и технически текст ITTM026 Думи, значения и езиково творчество ITTM029 Специализиран превод ITTM033 Стаж
  • доц. д-р Мария Стамболиева ITTM005 Структурна и корпусна лингвистика ITTM008 Проект: Контрастивна лингвистика ITTM009 Практика: Електронни ресурси и компютърно-подпомогнат превод ITTM010 Практика: Проблеми на компютърно-подпомогнатия превод ITTM019 Методология на лингвистичните изследвания ITTM020 Проект: Изследователски методи в контрастивната лингвистика ITTM022 Практика: Многоезични корпуси и софтуер в превода ITTM028 Терминология, лексикография и речници ITTM030 Корпусни изследвания в превода ITTM033 Стаж ITTM034 Магистърска теза I (Dissertation I) ITTM035 Магистърска теза II (Dissertation II)
  • гл. ас. д-р Марияна Райкова ITTM017 Машинен превод – оценяване ITTM023 Практика: Превод и системи за контрол на качеството
  • гл. ас. д-р Милка Хаджикотева ITTM002 Теория на превода ITTM006 Симултанен превод (английски и втори чужд език) ITTM007 Комуникативни умения и говорни техники ITTM009 Практика: Електронни ресурси и компютърно-подпомогнат превод ITTM010 Практика: Проблеми на компютърно-подпомогнатия превод ITTM011 Практика: Превод на специализиран текст ITTM012 Практика: Професия преводач ITTM014 Устен превод в действие ITTM015 Консекутивен превод ITTM021 Практика: Електронни ресурси и техники в превода на специализиран текст ITTM022 Практика: Многоезични корпуси и софтуер в превода ITTM025 Проект: Превод на научен и технически текст ITTM026 Думи, значения и езиково творчество ITTM027 Теоретични подходи в преводаческите изследвания ITTM029 Специализиран превод ITTM031 Изследователски методи и техники ITTM033 Стаж ITTM034 Магистърска теза I (Dissertation I) ITTM035 Магистърска теза II (Dissertation II)
  • ас. Петко Стайнов ITTM018 Невронни мрежи и машинен превод ITTM019 Методология на лингвистичните изследвания
  • д-р Тодор Лазаров ITTM001 Компютърно-подпомогнат превод и локализация ITTM013 Преводачески софтуер ITTM023 Практика: Превод и системи за контрол на качеството ITTM032 Управление на проекти за писмен и устен превод ITTM034 Магистърска теза I (Dissertation I) ITTM035 Магистърска теза II (Dissertation II)