Класическа музика

Кратко представяне на програмата:

Магистърска програма "Класическа музика" е практически насочена и задълбочава знанията и умението на студентите в областта на класическата музикална интерпретация. Тя има продължителност от три семестъра и предлага обучение по специалностите класически инструмент и класическо пеене, като включва изучаването на камерна музика, методика на обучението по инструмент или пеене, съвременна българска музика, актьорско майсторство, импровизация, музициране в различни музикални състави - дуо, трио, квартет, квинтет, камерен оркестър. Програмата е известна със своите иновативни форми на съвременно обучение, гъвкавост и индивидуален подход на преподаване както и с осигуряването на големи възможности за проктическа изява на студентите и за реализацията им като специалисти в областта на класическата музика след завършвонeто на обучението.

прочети още
Класическа музика
 • проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н. MUSM032 Семинар: Музикални изкуства I част MUSM042 Семинар: Музикални изкуства II част
 • проф. Явор Конов, д.н. MUSM032 Семинар: Музикални изкуства I част MUSM042 Семинар: Музикални изкуства II част
 • проф. д-р Албена Кехлибарева-Стоянова MUSM107CS Класическо пеене MUSM110 Вокална педагогическа работа I част MUSM207CS Класическо пеене MUSM210 Вокална педагогическа работа ІІчаст MUSM214 Камерна музика / пеене ІІ част MUSM307CS Класическо пеене MUSM314 Камерна музика / пеене ІІІ част MUSM383 Вокални и инструментални ансамбли I част MUSM384 Вокални и инструментални ансамбли II част MUSM385 Вокални и инструментални ансамбли III част
 • проф. д-р Георги Арнаудов MUSM419 Работно ателие - музикално майсторство II част MUSM929 Стаж: Музикално изпълнителско майсторство I част
 • проф. д-р Георги Петков MUSM027 Практика: Вокално и инструментално изпълнителство, I част
 • проф. д-р Марио Хосен MUSM037 Практика: Вокално и инструментално изпълнителство II част MUSM090 Практика - Педагогическа работа І част MUSM091 Практика - Педагогическа работа ІІ част MUSM107CI Класически инструмент MUSM130 Педагогическа работа - инструмент I част MUSM207CI Класически инструменти MUSM230 Педагогическа работа - инструмент ІІ част MUSM307CI Класически инструменти MUSM396 Импровизация и интерпретация I част MUSM397 Импровизация и интерпретация II част MUSM398 Импровизация и интерпретация III част MUSM408 Практика: Конкурси, майсторски класове I част MUSM411 Практика: Конкурси, майсторски класове II част MUSM924 Проект: Реализация на тематично - музикален спектакъл II част MUSM929 Стаж: Музикално изпълнителско майсторство I част
 • проф. д-р Милена Шушулова-Павлова MUSM027 Практика: Вокално и инструментално изпълнителство, I част MUSM037 Практика: Вокално и инструментално изпълнителство II част MUSM253 Вокална/инструментална методика I част MUSM275 Основи на творческото мислене MUSM306 Вокална/инструментална методика II част MUSM411 Практика: Конкурси, майсторски класове II част MUSM929 Стаж: Музикално изпълнителско майсторство I част
 • проф. д-р Стефан Драгостинов MUSM256 Работа с диригент I част MUSM357 Работа с диригент II част MUSM410 Работно ателие - музикално майсторство I част MUSM419 Работно ателие - музикално майсторство II част MUSM457 Работа с диригент III част MUSM914 Проект: Реализация на тематично - музикален спектакъл I част MUSM929 Стаж: Музикално изпълнителско майсторство I част
 • проф. д-р Сузана Клинчарова MUSM107CI Класически инструмент MUSM207CI Класически инструменти MUSM306 Вокална/инструментална методика II част MUSM398 Импровизация и интерпретация III част
 • проф. Людмил Ангелов MUSM037 Практика: Вокално и инструментално изпълнителство II част MUSM090 Практика - Педагогическа работа І част MUSM107CI Класически инструмент MUSM114 Камерна музика / пеене I част MUSM130 Педагогическа работа - инструмент I част MUSM207CI Класически инструменти MUSM230 Педагогическа работа - инструмент ІІ част MUSM307CI Класически инструменти MUSM396 Импровизация и интерпретация I част MUSM397 Импровизация и интерпретация II част MUSM398 Импровизация и интерпретация III част MUSM408 Практика: Конкурси, майсторски класове I част MUSM411 Практика: Конкурси, майсторски класове II част MUSM924 Проект: Реализация на тематично - музикален спектакъл II част MUSM929 Стаж: Музикално изпълнителско майсторство I част
 • доц. д-р Ангел Заберски MUSM027 Практика: Вокално и инструментално изпълнителство, I част MUSM037 Практика: Вокално и инструментално изпълнителство II част MUSM214 Камерна музика / пеене ІІ част MUSM253 Вокална/инструментална методика I част MUSM306 Вокална/инструментална методика II част MUSM314 Камерна музика / пеене ІІІ част MUSM383 Вокални и инструментални ансамбли I част MUSM384 Вокални и инструментални ансамбли II част MUSM385 Вокални и инструментални ансамбли III част MUSM396 Импровизация и интерпретация I част MUSM397 Импровизация и интерпретация II част MUSM398 Импровизация и интерпретация III част
 • доц. д-р Нина Найденова MUSM170 Актьорско майсторство I част MUSM270 Актьорско майсторство ІІ част MUSM370 Актьорско майсторство ІІІ част MUSM914 Проект: Реализация на тематично - музикален спектакъл I част MUSM924 Проект: Реализация на тематично - музикален спектакъл II част MUSM929 Стаж: Музикално изпълнителско майсторство I част
 • гл. ас. д-р Ана Линчева MUSM396 Импровизация и интерпретация I част MUSM397 Импровизация и интерпретация II част MUSM398 Импровизация и интерпретация III част MUSM929 Стаж: Музикално изпълнителско майсторство I част
 • гл. ас. д-р Златка Златкова MUSM114 Камерна музика / пеене I част MUSM214 Камерна музика / пеене ІІ част
 • гл. ас. д-р Илиян Парасков MUSM027 Практика: Вокално и инструментално изпълнителство, I част MUSM037 Практика: Вокално и инструментално изпълнителство II част MUSM214 Камерна музика / пеене ІІ част MUSM253 Вокална/инструментална методика I част MUSM306 Вокална/инструментална методика II част MUSM314 Камерна музика / пеене ІІІ част MUSM383 Вокални и инструментални ансамбли I част MUSM384 Вокални и инструментални ансамбли II част MUSM385 Вокални и инструментални ансамбли III част MUSM396 Импровизация и интерпретация I част MUSM397 Импровизация и интерпретация II част MUSM398 Импровизация и интерпретация III част
 • гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска MUSM410 Работно ателие - музикално майсторство I част MUSM419 Работно ателие - музикално майсторство II част
 • д-р Ермила Швайцер MUSM114 Камерна музика / пеене I част MUSM214 Камерна музика / пеене ІІ част MUSM314 Камерна музика / пеене ІІІ част MUSM383 Вокални и инструментални ансамбли I част MUSM384 Вокални и инструментални ансамбли II част MUSM385 Вокални и инструментални ансамбли III част MUSM410 Работно ателие - музикално майсторство I част MUSM929 Стаж: Музикално изпълнителско майсторство I част
 • почетен професор д-р Етиен Леви MUSM027 Практика: Вокално и инструментално изпълнителство, I част MUSM037 Практика: Вокално и инструментално изпълнителство II част MUSM090 Практика - Педагогическа работа І част MUSM091 Практика - Педагогическа работа ІІ част MUSM253 Вокална/инструментална методика I част MUSM306 Вокална/инструментална методика II част MUSM409 Практика: Самостоятелна изпълнителска работа І част MUSM418 Практика: Самостоятелна изпълнителска работа ІІ част
 • д-р Наталия Афеян MUSM027 Практика: Вокално и инструментално изпълнителство, I част MUSM037 Практика: Вокално и инструментално изпълнителство II част MUSM107CS Класическо пеене MUSM110 Вокална педагогическа работа I част MUSM207CS Класическо пеене MUSM210 Вокална педагогическа работа ІІчаст MUSM253 Вокална/инструментална методика I част MUSM306 Вокална/инструментална методика II част MUSM307CS Класическо пеене MUSM409 Практика: Самостоятелна изпълнителска работа І част MUSM418 Практика: Самостоятелна изпълнителска работа ІІ част
 • преп. Симеон Симеонов MUSM170 Актьорско майсторство I част MUSM270 Актьорско майсторство ІІ част MUSM370 Актьорско майсторство ІІІ част
 • Найден Тодоров MUSM256 Работа с диригент I част MUSM357 Работа с диригент II част MUSM457 Работа с диригент III част