Бизнес администрация ДО

Програмна схема

Бизнес администрация ДО

Мениджмънт и лидерство

Всички специализации

1-ви семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Тренингови курсове