Електронен каталог

гл. ас. д-р Пламен Илиев

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Икономика
Телефон:
0888/615850
e-mail:
Приемно време:
0888615850
pkiliev@nbu.bg
kaviplas@abv.bg Онлайн
0888615850
pkiliev@nbu.bg
kaviplas@abv.bg Онлайн

Професионална автобиография:


Гл. ас. д-р Пламен Илиев е преподавател към департамент „Икономика”. Води курсове по дисциплините „ Финансов контрол и одиторски стандарти” , „ Теория на контрола” ,”Одитинг”‚ “Вътрешен контрол”‚ “Одит в публичния сектор”, „Финансово управление и контрол”, „Основи на финансовия контрол”, „Публични финанси“, „Контролинг“ и др.

Има публикации в областта на:

Финансовия контрол; Контролинг и антикризисно управление; Данъчното планиране в управлението на фирмата; Контролинга на данъците; Данъчния контрол и вътрешния контрол. Контролинг и вътрешен контрол; Вътрешен контрол и одит, Дигитализация на контрола и одита и др.


Публикации:


Курсове от текущия семестър: