Електронен каталог

гл. ас. д-р Милена Караджова

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
Приемно време:
Вторник 13:15-14:30 212 II Корпус
Сряда 13:30-16:15 212 II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: