Електронен каталог

проф. д-р Кирил Симов

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Изследователски център за компютърна и приложна лингвистика
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: