Електронен каталог

проф. Рая Заимова д.н.

проф. Рая Заимова д.н.
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Телефон:
029806297
Приемно време:

Професионална автобиография:


АВТОБИОГРАФИЯ

На Рая Йорданова Заимова

E-mail:

rzaimova@hotmail.com

rzaimova@mail.bg

Доктор на историческите науки /2010/

От декември 2011 г. професор, ръководител на секция "Балканите през 15-19 в.", ИБЦТ

• 1996 – 2011 – доцент - И-т за балканистика с ц-р по тракология (БАН)

• 1991-1996 – научен сътрудник в И-т за балканистика, секция “Културна история на балканските народи”

• 1988 г. – защитена докторска дисертация БАН)

• 1980-1991 – специалист в И-т за балканистика (БАН) и СИБАЛ (Межд. Ц-р за извори по балканска история и Средиземноморието)

• 1979 г. – завършена френска филология с втора специалност история в СУ “Св. Климент Охридски”

• 1975 г. – завършена гимназия в София

Членство:

• “Съюз на учените в България” - от 1991

• “Българско общество за проучване на осемнадесети век” от 1992; председател от декември 2004 г.-2009, 2015-2020: www.bulgc18.com

• “Френско дружество за проучване на осемнадесети век” - 1998-2001

• “Международно общество за Средиземноморска история” - от 2001

• “Академичен кръг по сравнително литературознание” - от 2002

Разработвана тематика:

Еволюция на идеите в модерна Европа; история на франкофонията

Културно-исторически връзки между Запада и Изтока

Извори и архиви

Публикации:

Вж. Приложения списък: http://rzaimova.wordpress.com/articles/

и последни публикации:

- Живата история или за паметта на една солунска фамилия. София, ИБЦТ, 2019. 127 с. Rés. fr., En. p. 124-127. ISBN: 978-619-7179-11-8

- Histoire de la Mission lazariste de Macédoine (1839-1939) par Arthur Droulez C. M. Texte publié par les soins de Raïa Zaïmova. Istanbul, Les Editions ISIS, 2018. 278 p. (Cahiers du Bosphore XCVI I I). ISBN 9789754285594

- Солун и българите: история, памет, съвремие. Документи. Ю. Константинова (ред.), Н. Данова, Р. Заимова, Р. Прешленова, Т. Георгиева, Й. Желев, Е. Василева, Г. Дончева, И. Начев, М. Спасов (съст.). София, ИБЦТ – ДАА, 2018. ISBN 978-619-00-0761-6

Лекционни курсове:

2012/19 - Просвещението и създаването на модерна Европа - маг. програма "История, политика и религия"

2010/11 - Етническа карта на Балканите и цивилизационни модели - НБУ, Маг. програма "История на социалните промени"

• 2009/10 – Просвещението и създаване на модерния свят – НБУ, Магистърска програма

• 2005/8, 2010/11 – “История и цивилизация на модерна Европа” – НБУ, Деп. по политология и масови комуникации, Базова програма, (на френски език)

• 2007/8, 2009/10 - Европейската модерност и страните от източното Средиземноморие – СУ, ФКНФ, Маг. програма “Антропологични изследвания на Средиземноморието и Балканите”

• 2003/8 – „Балканска модерност” – СУ, ФСФ, Балканистика

• 2002/5 – “Европейска модерност и франкофония на Балканите” – СУ, ФКНФ, Романистика, Магистърска програма (на френски език)

• 2001/6 – “Модерна Европа” – НБУ, Деп. по политология и масови комуникации, Базова програма, (на френски език)

• 2002/3 – “Просвещението и съвременният свят” – НБУ, Деп. по история, Магистърска програма

• 2002/3 – “История на Франкофонията в Европа”, СУ, ФКНФ, Романистика, Магистърска програма, на (френски език)

• 2002/5 – “Ренесанс и Просвещение”, НБУ, деп. по история, Бакалавърска програма

• 1999/2002 – “Балканско Просвещение”, НБУ, Деп. по история, Магистърска програма

• 1995/6 – 2000/2 – “Просвещението и новото време”, НБУ, деп. по Хуманитаристика, Деп. по История и политология, Бакалавърска програма

• 1994/5 – 1996/7 – “Западни извори за балканската история и култура”, СУ, ф-тет по история

Участия в международни и национални програми, конференции:

Общо 129 участия в конгреси и конференции в Австрия, Албания, България, Германия, Гърция, Ейре, Италия, Канада, Китай, Литва, Молдова, Полша, Румъния, САЩ, Сърбия и Черна гора, Тунис, Турция, Унгария, Финландия, Франция, Хърватска, Япония

Организатор на кръгла маса в рамките на Х, ХІ, ХІІ межд. Конгреси на Просвещението, 1999 (Дъблин, Ейре), 2003 Лос Анжелис (САЩ), 2007 (Монпелие (Франция), Грац /Австрия/, 2011

Съорганизатор на научни конференции на „Българско общество за проучване на осемнадесети век”: “Да мислим другото”, София, 2000; “Модерността вчера и днес”, 2002; “Думи, Пари, Памет”, 2003; „Просветеният смях”, 2004; „Оксидентализмът или (тенденциозните) „източни” представи за „Запада”, 2005; “Пътища и граници – утъпкани и нови”, конф. с межд. участие на “Българско общество за проучване на осемнадесети век”, 2006; “Наука, техника, модернизация”, организирана от „Българско общество за проучване на 18 век””, София, СУ, октомври 2007; Главен организатор на международна конференция и изложба в НБКМ “Природа и Общество” – посв. на 230 годишнина от смъртта на Жан-Жак Русо, София, 17-18 октомври 2008.

Главен редактор на сп. Etudes balkaniques (Sofia) и член на межд. борд на сп. Etudes balkaniques (Cahiers Pierre Belon), Ecole des Hautes Etudes, Paris;

По-важни научни програми:

• Участие в колективна програма “Емоционалната основа на българската национална идентичност” - съвместен проект към МОН между и-т по балканистика, и-т за литература и и-т по социология (БАН), начало дек. 2008.

• Ръководител на колективна програма “България и нейните съседи в контекста на европейските културни общувания, 19-20 в.”, МОН, фонд “Научни изследвания”. 2002-2006 г.

• Участие в колективна програма: „България, Балканите и Европа – регионални специфики”, МОН, фонд “Научни изследвания”, от 2003 г.

• Участие в колективна програма: “Балкански идентичности”, И-т за литература, 2002-2003; “България, Балканите и Европа”, И-т за балканистика, 2003-4.

• Участие в: “Litterature bulgare a l’expression francaise”, Су, ФКНФ-У-тет “Д’Артоа”, Франция, 1996-1999

• Ръководител на колективна програма: “Ехото от Средния Ориент: културно-исторически общувания между Западна и Югоизточна Европа (15-18 в.), МОН, 1994-1998

• Участие в: “On the Travel Literature and related subjects”, Centre for Neo-hellenic Research, Athens, 1989-1993

Член на редколегии; съставителство:

Гл. Редактор и съставител на френските текстове: Сб. „Природа и общество”, посветен на 230 год. от смъртта на Жан-Жак Русо. С., 2009.

Съст. на фр. и англ. текстове за сб. с работно заглавие „Османската култура на Балканите” (Париж, Ecoles des Hautes Etudes en Sciences Sociales)

Редколегия на сп. “Etudes balkaniques”, от 2001 г. до днес

Редколегия на сб. „Пари, Думи, Памет”, Бълг.общество за проучване на осемнадесети век”, С., Кралица Маб, 2004.

Редколегия на сб. “Модерността вчера и днес”, Българско общество за проучване на осемнадесети век, С., 2003.

Редколегия на сб. “Творецът от юго-изтока” (изд.БАН), И-т за балканистика, 2001.

Редколегия на сб. “Да мислим “другото”. Образи, стереотипи, кризи”, С., Кралица Маб, 2001.

Редколегия на “Bulletin” на СИБАЛ, бр. 13, 1989.

Отговорен редактор на сб. “Кафене Европа”, С., изд. “Дамян Яков”, 2007.

Café Europe, textes réunis par R. Zaimova, trad. du bulgare M. Vrinat-Nikolov. Sofia, IBCT, 2019.

Специализации:

• 2005 – Межд. Франкофонска агенция, Франция, 1 мес.

• 2004 – Фондация „Онасис”, Гърция, Атина, 1 мес.

• 2003 – Институт “Европа”, Будапеща, 1 мес.

• 1997/8 – Френско м-во на образованието, Франция, 5 мес.

• 1995 – Фондация “Мелън” и “Волтер” (Оксфорд), Германия, 1 мес.

• 1994 – Френско м-во на културата, Франция, 3 мес.

• 1982/3 – ЮНЕСКО, Франция, 3 мес.

Гост-преподавател:

У-тет “Льо Мирай”, Тулуза (Франция), 2 мес. 2001

Награди:

• 2005 – Грамота от “Съюз на учените в България” за високи научни постижения в областта на хуманитарните науки за монографията “Пътят към “другата” Европа (из френско-османските културни общувания, ХVІ-ХVІІІ в.”

• 1993 – Грамота от “Съюз на учените в България” за превод от старофренски, предговор и съставителство на “История на Константинопол по време на френските императори” от Шарл Дюфрен Дюканж

• 1983 – Първа награда, диплом и медал на III нац. Конкурс за млади научни работници в областта на обществознанието, София

Дарения:

https://rzaimova.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=2&action=edit


Публикации:


•Монографии:

Aux sources de l’histoire balkanique et l’impact francophone, Les Editions Isis, Istanbul. 2012. 204 p. (Analecta Isisiana CXVIII)

Voyager vers l'"autre" Europe (images francaises des Balkans ottoman, 16e-18e s.). Istanbul, ISIS, 2007.

Пътят към "другата" Европа (из френско-османските културни общувания, 16-18 в.). София, изд. "Кралица Маб", 2004.

Correspondance des ambassadeurs de France a Constantinople. Paris, Archives Nationales, 1999.

Българската тема в западноевропейската книжнина (15-17 в.). София, Унив. изд., 1992

и над 100 статии и съобщения на бълг. и френски ез. в България и чужбина: http://rzaimova.wordpress.com/articles/

Курсове от текущия семестър: