Електронен каталог

доц. д-р Емилия Дворянова

доц. д-р Емилия Дворянова
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Нова българистика
Телефон:
0898 586 026
Приемно време:

Професионална автобиография:


Род. 4. 05. 1958 г. София

1973 – 1977 – Софийска музикална гимназия – специалност пиано

1979 – 1984 – студентка специалност философия в СУ “Св. Климент Охридски”

1986 г. – аспирантка в катедра “Логика, Етика, Естетика” в СУ “Св. Климент Охридски”

1991 г. – доктор по философия

(тема на дисертацията: “Естетическата същност на християнството”)

1999 г. – сред поканените автори на Лайпцигския панаир, където България е фокусна страна.

2001 г. – сред поканените автори във Франция, по програмата на Френското Министерство на културата – “Красивите чужденки”.

Книги:

“Естетическата същност на християнството” 1992 г. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”

“Къщата” (роман) 1993 г. ИК “Арета”

“Passion или смъртта на Алиса” (роман) 1995 г. ИК “Обсидиан” (получила наградата “Огнище” за роман 1996 г.)

Издаден във Франция 2006 г. изд. Federop

“La Velata” 1998 г. ИК “Фенея”

“Госпожа Г.” (роман) 2001 г. ИК “Фенея”

„Земните градини на Богородица” ИК „Обсидиан” 2006

Издаден във Франция 2011 г. изд.Aden

"Концерт за изречение - опити върху музикално-еротическото", ИК "Обсидиан", София 2008

"Освен литературата", ИК "Парадигма", София 2011

"При входа на морето", ИК "Обсидиан", София, 2014

"Мир вам", ИК "Обсидиан", София 2018

Награди:

1. Награда за литература „Огнище” 1996 г. за романа „Passion или смъртта на Алиса”

2. Национална награда за литература на Министерството на културата „Христо Г. Данов” 2007г. за романа „Земните градини на Богородица”

3. Национална награда "13 века България", 2014 за романа "При входа на морето"

4. Награда на фондация "Комунитас" 2014, за романа "При вхоса на морето"

Други публикации:

“Отказаното удоволствие” в сборника “Теория през границите – въведение в изследванията на рода” 2001 г. ИК “Полис”

„Библията – вербалното тяло на Бога” в сборника „Род и Ред”, 2005

“Митарствата на светостта”

сп. “Християнство и култура” бр. 3 2002 г.

“Защо не пиша масова литература”

в-к “Култура” бр. 46 13.12. 2002 г.

Разкази във в-к “Литературен вестник”; сп. “Страница”, сп.”Демократически преглед”

Лекционни курсове четени в СУ “Св Климент Охридски”:

1. Възприемане на изкуството

2. Религия и изкуство

Превеждана на френски, английски, немски, полски, унгарски, руски.


Публикации:


Книги:

“Естетическата същност на християнството” 1992 г. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”

“Къщата” (роман) 1993 г. ИК “Арета”

“Passion или смъртта на Алиса” (роман) 1995 г. ИК “Обсидиан” (получила наградата “Огнище” за роман 1996 г.)

Издаден във Франция 2006 г. изд. Federop

“La Velata” 1998 г. ИК “Фенея”

“Госпожа Г.” (роман) 2001 г. ИК “Фенея”

„Земните градини на Богородица” ИК „Обсидиан” 2006

Издаден във Франция 2011 г. изд.Aden

"Концерт за изречение - опити върху музикално-еротическото", ИК "Обсидиан", София 2008

"Освен литературата", ИК "Парадигма", София 2011

Курсове от текущия семестър: