Електронен каталог

чл. кор. Христо Найденски д. м. н.

Академична длъжност:
чл. кор.
Департамент:
Природни науки
Телефон:
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: