Електронен каталог

гл. ас. Емил Келеведжиев

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Информатика
Телефон:
979-3850
Приемно време:

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: