Средиземноморският свят: Елада, Рим и древният Близък изток

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага интердисциплинарен поглед към класическата история и култура в по-общия контекст на средиземноморската цивилизация. Особен акцент в нея се поставя върху ролята на античното културно-историческо наследство при изграждането на съвременната европейска идентичност и културните модели на днешното човечество. Обучението в програмата включва теоретични курсове по езици, история, култура, религия, литература и изкуство на древния средиземноморски свят, както и практически занимания с класическото наследство in situ, в българските музеи и в някои международни институции. Студентите, завършили програмата, могат да се реализират като експерти в областта на основните достижения, наследени от класическата средиземноморска култура. Програмата предлага подготвителен модул за студенти от други научни области.

прочети още
Средиземноморският свят: Елада, Рим и древният Близък изток
 • проф. Петър Димитров, д.н. MSCM001 Най-ранни писмени системи на Средиземноморието MSCM041 Увод в индоевропеистиката
 • проф. д-р Тома Томов MSCM038 Култура на Класическа Гърция и Рим MSCM068 Стаж: Античното наследство на средиземноморския свят в културните институции на България и Европа MSCM081 Културата на древен Рим
 • доц. д-р Георги Гочев MSCM004 Гръцките лирици. Еолийски и беотийски диалект MSCM006 Увод в индоевропейската поетика MSCM047 Семинар: Класическо и индоевропейко общество MSCM048 Практика: Превод и интерпретация на текст на старогръцки и латински език - І част MSCM051 Проект: Индоевропейска поетика MSCM058 Пътуващ семинар: Средиземноморска експедиция - І част MSCM059 Практика: Превод и интерпретация на текст на старогръцки и латински език - ІІ част MSCM068 Стаж: Античното наследство на средиземноморския свят в културните институции на България и Европа
 • доц. д-р Майя Василева MSCM012 Анатолийска археология MSCM020 Хититското царство MSCM038 Култура на Класическа Гърция и Рим MSCM039 Увод в изкуството на античния свят MSCM043 Изкуство и религия на Минойско-Микенска Гърция MSCM046 Проект: Древният Близък Изток и средиземноморският свят MSCM047 Семинар: Класическо и индоевропейко общество MSCM049 Пътуващ семинар: Експедиция "Балканите в древността" MSCM052 Древна Тракия и Средиземноморският свят MSCM054 История и култура на Архаична и Класическа Гърция MSCM057 Проект: Тракийска култура MSCM058 Пътуващ семинар: Средиземноморска експедиция - І част MSCM060 Семинар: История и култера на Архаична и Класическа Гърция MSCM062 Проект: Антични историци MSCM065 Древна Фригия между Изтока и Запада MSCM068 Стаж: Античното наследство на средиземноморския свят в културните институции на България и Европа MSCM071 История на Източното Средиземноморие MSCM075 Проект: Елините в древния Близък изток MSCM076 Проект: История и култура на древна Анатолия
 • доц. д-р Мариана Малинова MSCM067 Гръко-римската цивилизация в арабски контекст
 • гл. ас. д-р Богдан Атанасов MSCM079 Праистория на Източното Средиземноморие
 • гл. ас. д-р Велин Белев MSCM067 Гръко-римската цивилизация в арабски контекст
 • гл. ас. д-р Весела Атанасова MSCM078 Образ, власт и култ в древен Египет
 • гл. ас. д-р Владимир Маринов MSCM001 Най-ранни писмени системи на Средиземноморието MSCM041 Увод в индоевропеистиката MSCM046 Проект: Древният Близък Изток и средиземноморският свят MSCM047 Семинар: Класическо и индоевропейко общество MSCM048 Практика: Превод и интерпретация на текст на старогръцки и латински език - І част MSCM049 Пътуващ семинар: Експедиция "Балканите в древността" MSCM050 Практика в архивите на НБУ - І част MSCM054 История и култура на Архаична и Класическа Гърция MSCM058 Пътуващ семинар: Средиземноморска експедиция - І част MSCM061 Практика в архивите на НБУ - ІІ част MSCM062 Проект: Антични историци MSCM064 Животът в гръко-римския свят по епиграфски сведения MSCM068 Стаж: Античното наследство на средиземноморския свят в културните институции на България и Европа MSCM069 Старогръцки език MSCM070 Латински език
 • гл. ас. д-р Мирослав Издимирски MSCM055 История и култура на Ахеменидска Персия
 • гл. ас. д-р Росица Гичева MSCM039 Увод в изкуството на античния свят MSCM066 Култура и изкуство на елинистическата и римската епоха MSCM068 Стаж: Античното наследство на средиземноморския свят в културните институции на България и Европа
 • Кабалан Мукарзел MSCM080 История и култура на Двуречието в древността MSCM082 История и култура на Новоасирийската империя