Управление на луксозното хотелиерство

Кратко представяне на програмата:

Магистърската програма "Управление на луксозното хотелиерство" е създадена по модел на магистърски програми от Франция, Швейцария и Канада.

За момента тя няма аналог в друго висше учебно заведение в България. Програмата има за цел да подготви специалисти в сектора на луксозното хотелиерство (високо-категорийни хотели от типа: палас, апарт- хотели, бутикови хотели, резиденции, както и гастрономически ресторанти, спа-центрове и голф игрища)) и да отговори на очакванията и особеностите на една нова вътрешна и външна V.I.P. клиентела.

Луксозното хотелиерство се изразява в свръх персонализирани услуги и продукти.Тези услуги се предоставят в хотелски структури, включващи луксозен дизайн, спа и аксесоари, и в човешко, културно и търговско обкръжение, отговарящо на изискванията на лукса (интериор, висша мода, декорация и произведения на изкуството).

Програмата е интердисциплинарна и има силно изразена практическа насоченост. Тя е резултат на едно ново търсене на висококвалифицирани специалисти, отговарящи на европейските изисквания за управление на високо-категорийни хотели и ресторанти. Програмата е в отговор и на нарастващото търсене на мениджъри в луксозното хотелиерство в света - над 20%, в Европа - 60% и на приоритетите в развитието на България.

Учебните занятия се провеждат в учебна база в к.к. Албена и учебни зали в гр. Варна. Обучението е с продължителност три семестъра за студенти с ОКС "бакалавър" и четири семестъра за студенти с ОКС "професионален бакалавър" от направление 3.9 Тутизъм. Судентите с ОКС "бакалавър" от друго професионално направление записват и курсове от Подготвителния семестър към програмата.

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство
 • проф. д-р Пламен Бочков ALHM400 Мит, ритуал, религия
 • проф. д-р Христо Георгиев ALHM105 Основи на сигурността
 • доц. д-р Ботьо Захаринов ALHM203 Балнеоложки и СПА туризъм
 • доц. д-р Еленита Великова ALHM201 Луксозен дизайн и мода в туризма
 • доц. д-р Елмира Банчева ALHM327 Практикум по "Чуждоезиково обучение (първи чужд език-френски)"
 • доц. д-р Иван Иванов ALHM015 Проект "Оценяване на удовлетвореността на туристите в луксозното хотелиерство"
 • доц. д-р Ирена Бокова ALHM103 Антропология и социология на луксозния туризъм ALHM114 Семинар: "Антропология и социология на лукса" ALHM301 Културни ресурси и местно развитие
 • доц. д-р Ирена Емилова ALHM300 Мениджмънт на развлекателната индустрия ALHM403 Икономика на туризма
 • доц. д-р Кристиян Хаджиев ALHM104 Модели за организационно съвършенство в луксозното хотелиерство ALHM116 Семинар: "Модели за организационно съвършенство в луксозното хотелиерство" ALHM200 Управленски процеси и екипна дейност в луксозното хотелиерство ALHM401 Социална политика на малките предприятия
 • доц. д-р Соня Алексиева ALHM100 Организационни структури в луксозното хотелиерство ALHM102 Човешки ресурси в луксозното хотелиерство ALHM111 Практически семинар (посещения на хотелиерски предприятия в сферата на лукса) ALHM112 Семинар: "Човешки ресурси в луксозното хотелиерство" ALHM215 Семинар: "Добри практики в луксозното хотелиерство" ALHM218 Практика във високо-категорийни хотели в региона и страната ALHM303 Реклама и връзки с обществеността в луксозното хотелиерство
 • доц. д-р Тиери Лотар ALHM101 Маркетинг на лукса ALHM113 Видео-конференция "Маркетинг на лукса в бутикови хотели"
 • доц. Иван Евтимов ALHM202 Оценяване на удовлетвореността на туристите в луксозното хотелиерство
 • гл. ас. д-р Теодора Ризова ALHM426 Организация и управление на хотелиерството
 • д-р Яна Константинова ALHM100 Организационни структури в луксозното хотелиерство ALHM101 Маркетинг на лукса ALHM113 Видео-конференция "Маркетинг на лукса в бутикови хотели" ALHM204 Позициониране на луксозния хотелиерски продукт ALHM402 Маркетингова политика в туризма
 • преп. Георги Рашев ALHM014 Практикум по "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - френски)" ALHM017 Практикум по "Специализиран втори чужд език (френски)" ALHM025 Практикум по "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - френски)" ALHM110 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - френски) ALHM209 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - френски) ALHM211 Специализиран втори чужд език (френски)
 • преп. Даниела Димитрова ALHM014 Практикум по "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - френски)" ALHM017 Практикум по "Специализиран втори чужд език (френски)" ALHM025 Практикум по "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - френски)" ALHM110 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - френски) ALHM209 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - френски) ALHM211 Специализиран втори чужд език (френски) ALHM215 Семинар: "Добри практики в луксозното хотелиерство" ALHM452 Въведение в правото на Европейския съюз
 • преп. Десислава Илиева ALHM014 Практикум по "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - френски)" ALHM017 Практикум по "Специализиран втори чужд език (френски)" ALHM025 Практикум по "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - френски)" ALHM110 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - френски) ALHM209 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - френски) ALHM211 Специализиран втори чужд език (френски)
 • преп. Здравка Банчева ALHM010 Практикум по "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - английски)" ALHM019 Практикум по "Специализиран втори чужд език (английски)" ALHM021 Практикум по "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - английски)" ALHM106 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - английски) ALHM205 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - английски) ALHM213 Специализиран втори чужд език (английски) ALHM306 Специализиран първи чужд език (английски) ALHM309 Специализиран втори чужд език (английски) ALHM313 Специализиран трети чужд език (английски) ALHM320 Практикум по "Бизнес комуникации и делови преговори (първи чужд език - английски) ALHM325 Практикум по "Специализиран втори чужд език (английски)" ALHM331 Практикум по "Чуждоезиково обучение (втори чужд език-английски)" ALHM406 Бизнес комуникации и делови преговори (първи чужд език-английски) ALHM411 Специализиран втори чужд език (английски) ALHM432 Чуждоезиково обучение (първи чужд език-английски) ALHM436 Чуждоезиково обучение (втори чужд език-английски)
 • преп. Мирослав Станчев ALHM110 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - френски)
 • преп. Нериман Емин-Хасанова ALHM012 Практикум по "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - немски)" ALHM013 Практикум по "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - нидерландски)" ALHM016 Практикум по "Специализиран втори чужд език (немски)" ALHM020 Практикум по "Специализиран втори чужд език (нидерландски)" ALHM023 Практикум по "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - немски)" ALHM024 Практикум по "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - нидерландски) ALHM108 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - немски) ALHM109 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - нидерландски) ALHM207 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - немски) ALHM208 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - нидерландски) ALHM210 Специализиран втори чужд език (немски) ALHM214 Специализиран втори чужд език (нидерландски) ALHM305 Специализиран първи чужд език (немски) ALHM308 Специализиран втори чужд език (немски) ALHM311 Специализиран втори чужд език (нидерландски) ALHM315 Специализиран трети чужд език (немски) ALHM317 Специализиран трети чужд език (нидерландски) ALHM321 Практикум по "Бизнес комуникации и делови преговори (първи чужд език - немски) ALHM328 Практикум по "Чуждоезиково обучение (първи чужд език-немски)" ALHM330 Практикум по "Чуждоезиково обучение (втори чужд език-немски)" ALHM407 Бизнес комуникации и делови преговори (първи чужд език-немски) ALHM409 Специализиран втори чужд език (немски) ALHM433 Чуждоезиково обучение (първи чужд език-немски) ALHM435 Чуждоезиково обучение (втори чужд език-немски)
 • преп. Нина Хаджимихайлова ALHM012 Практикум по "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - немски)" ALHM108 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - немски) ALHM115 Семинар: "Тенденции в развитието на луксозното хотелиерство" ALHM207 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - немски) ALHM210 Специализиран втори чужд език (немски) ALHM305 Специализиран първи чужд език (немски) ALHM308 Специализиран втори чужд език (немски) ALHM315 Специализиран трети чужд език (немски) ALHM323 Практикум по "Специализиран втори чужд език (немски)" ALHM407 Бизнес комуникации и делови преговори (първи чужд език-немски) ALHM409 Специализиран втори чужд език (немски) ALHM433 Чуждоезиково обучение (първи чужд език-немски) ALHM435 Чуждоезиково обучение (втори чужд език-немски)
 • преп. Радостина Георгиева ALHM011 Практикум по "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - руски)" ALHM018 Практикум по "Специализиран втори чужд език (руски)" ALHM022 Практикум по "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - руски)" ALHM307 Специализиран първи чужд език (руски) ALHM310 Специализиран втори чужд език (руски) ALHM322 Практикум по "Бизнес комуникации и делови преговори (първи чужд език) ALHM333 Практикум по "Чуждоезиково обучение (втори чужд език-руски) ALHM408 Бизнес комуникации и делови преговори (първи чужд език-руски) ALHM412 Специализиран втори чужд език (руски) ALHM434 Чуждоезиково обучение (първи чужд език-руски) ALHM438 Чуждоезиково обучение (втори чужд език-руски) ALHM442 Семинар: "Философия на Гурме-ресторанти"
 • преп. Славянка Стамова ALHM017 Практикум по "Специализиран втори чужд език (френски)" ALHM110 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - френски) ALHM111 Практически семинар (посещения на хотелиерски предприятия в сферата на лукса) ALHM115 Семинар: "Тенденции в развитието на луксозното хотелиерство" ALHM204 Позициониране на луксозния хотелиерски продукт ALHM209 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - френски) ALHM211 Специализиран втори чужд език (френски) ALHM216 Семинар: "Концепция и реализация на услугите в сферата на лукса" ALHM218 Практика във високо-категорийни хотели в региона и страната ALHM219 Проект на обект от луксозното хотелиерство ALHM304 Специализиран първи чужд език (френски) ALHM312 Специализиран втори чужд език (френски) ALHM316 Специализиран трети чужд език (френски) ALHM318 Магистърски стаж ALHM319 Практикум по "Бизнес комуникации и делови преговори (първи чужд език - френски) ALHM324 Практикум по "Специализиран втори чужд език (френски)" ALHM326 Практикум по "Специализиран втори чужд език (руски)" ALHM332 Практикум по "Чуждоезиково обучение (втори чужд език-френски)" ALHM404 Европейски стандарти и традиции в хотелиерството и ресторантьорството ALHM405 Бизнес комуникации и делови преговори (първи чужд език-френски) ALHM410 Специализиран втори чужд език (френски) ALHM414 Анализ на обект ALHM415 Семинар: "Видове клиентела и взаимодействие с нея" ALHM417 Стаж ALHM431 Чуждоезиково обучение (първи чужд език-френски) ALHM437 Чуждоезиково обучение (втори чужд език-френски) ALHM439 Стаж
 • Велизар Костадинов   ALHM204 Позициониране на луксозния хотелиерски продукт ALHM216 Семинар: "Концепция и реализация на услугите в сферата на лукса"
 • Владимир Стамов ALHM302 Иновации в гастрономическото ресторантьорство ALHM429 Кухня, кулинарни технологии и приложни науки
 • Диана Тилкова   ALHM202 Оценяване на удовлетвореността на туристите в луксозното хотелиерство
 • Жан Мишел Арну   ALHM102 Човешки ресурси в луксозното хотелиерство ALHM111 Практически семинар (посещения на хотелиерски предприятия в сферата на лукса) ALHM115 Семинар: "Тенденции в развитието на луксозното хотелиерство" ALHM215 Семинар: "Добри практики в луксозното хотелиерство"
 • Зорница Колева ALHM219 Проект на обект от луксозното хотелиерство ALHM416 Практика: "Органолиптичен анализ и енология" ALHM430 Организация и управление на ресторантьорството
 • Радостина Георгиева ALHM107 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - руски) ALHM206 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - руски) ALHM212 Специализиран втори чужд език (руски) ALHM314 Специализиран трети чужд език (руски) ALHM329 Практикум по "Чуждоезиково обучение (първи чужд език-руски)"
 • Таня Цветанова   ALHM204 Позициониране на луксозния хотелиерски продукт ALHM216 Семинар: "Концепция и реализация на услугите в сферата на лукса"