Международен алтернативен туризъм ДО

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата преминава през курсове по организация и управление на международния алтернативен туризъм, туроператорска, агенстка и транспортна дейност, екскурзоводство и туристическа анимация, екотуризъм, геоложки туризъм, културен и религиозен туризъм, селски туризъм, винен туризъм, екстремен туризъм и др. Тренинговите курсове включват семинари, разработване на проекти, практики и теренни проучвания на туристически обекти и дестинации за алтернативен туризъм.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" по 3.9. Туризъм - те записват допълнително 15 кредита от аудиторни лекционни курсове и 15 кредита от тренингови курсове.

прочети още
Международен алтернативен туризъм ДО
 • доц. д-р Биляна Костова GEOM273D Практика: Екстремен и спелеотуризъм GEOM315D Уелнес и СПА туризъм GEOM316D Геоложки туризъм GEOM368D Практика: Теренно проучване на туристическа дестинация (обект) за алтернативен туризъм GEOM370D Практика: Теренно изследване на туристически обект GEOM401D Стаж: Международен алтернативен туризъм GEOM424D Проект: Геоложки туризъм
 • доц. д-р Боян Думанов GEOM214D Публична археология
 • доц. д-р Михаил Михайлов GEOM101D Актуални форми на международния алтернативен туризъм GEOM102D Организация и управление на международния алтернативен туризъм
 • доц. д-р Надя Маринова GEOM185D Проект: Международен туризъм GEOM212D Управление на проекти в сферата на международния туризъм GEOM313D Маркетинг в алтернативния туризъм GEOM314D Мениджмънт в алтернативния туризъм GEOM417D Семинар: Маркетингови и управленски стратегии в алтернативния туризъм
 • доц. д-р Ралица Берберова GEOM109D Екотуризъм и защитени територии GEOM110D Селски туризъм GEOM167D Семинар: Екологични проблеми в туризма GEOM186D Семинар: Обекти за алтернативен туризъм GEOM187D Проект: Екотуризъм и защитени територии GEOM273D Практика: Екстремен и спелеотуризъм GEOM315D Уелнес и СПА туризъм GEOM317D Екстремен туризъм GEOM368D Практика: Теренно проучване на туристическа дестинация (обект) за алтернативен туризъм GEOM370D Практика: Теренно изследване на туристически обект GEOM401D Стаж: Международен алтернативен туризъм GEOM403D Семинар: Природа, култура, туризъм
 • доц. д-р Теодора Ризова GEOM110D Селски туризъм GEOM201D Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма GEOM208D Екскурзоводство и туристическа анимация GEOM222D Практика:Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма GEOM261D Практика: Екскурзоводство и туристическа анимация MBAM643D Международни стандарти в туризма MBAM644D Изграждане и развитие на туристически комплекси MBAM651D Проект: Изграждане и развитие на туристически комплекси
 • доц. д-р Юлияна Гълъбинова GEOM318D Регионално развитие и туризъм
 • гл. ас. д-р Ваня Хаджиева GEOM217D Ценова политика и ценообразуване при алтернативния туризъм
 • гл. ас. д-р Живко Узунов GEOM272D Проект: Културен и религиозен туризъм GEOM307D Културен и религиозен туризъм
 • гл. ас. д-р Иво Ив. Велинов GEOM216D Винен туризъм GEOM275D Семинар: Дестинации за винен туризъм
 • гл. ас. д-р Стефания Темелкова GEOM302D Връзки с обществеността и реклама в алтернативния туризъм
 • преп. Мариана Мелнишка MBAM681D Специализиран английски език в туризма
 • Валери Пелтеков GEOM317D Екстремен туризъм