Управление на туризма - ДО

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Статистика, Основи на правото, Обща социология, Държавно и публично управление, Увод в социалната психология; практически курсове като – Въведение в икономикса, Въведение в туристическия икономикс, Основи на управлението, Въведение във финансите, Управление на туризма, Бизнес комуникации в туризма и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. От четвъртата година програмата предлага три специализации, които водят до професионална квалификация.

прочети още
Управление на туризма - ДО
 • проф. Иван Маразов, д.н. HACB712D Античното художествено наследство в България
 • проф. Тодор Коларов, д.н. BAEB303D Основи на правото
 • проф. д-р Васил Гарнизов APLB702D Културно многообразие: етнични и религиозни общности APLB703D Културна география на България
 • проф. д-р Димитър Николов BUTB805D Предприемачество и малък бизнес в туризма
 • проф. д-р Ирина Генова HACB812D Репрезентиране на българското художествено наследство
 • проф. д-р Кристиян Хаджиев BATB804D Управление на проекти в туризма BUTB301D Основи на управлението
 • проф. д-р Людмил Георгиев BUTB402D Регионална икономика и развитие на туризма GENB022D Потребителско поведение и жизнен стандарт
 • проф. д-р Магдалена Елчинова APLB702D Културно многообразие: етнични и религиозни общности APLB703D Културна география на България
 • проф. д-р Манол Рибов BATB606D Конкурентоспособност на туристическия продукт BATB703D Системи за управление на качеството
 • проф. д-р Мариана Янева BATB505D Екскурзоводство
 • проф. д-р Мартин Канушев GENB010D Обща социология
 • проф. д-р Пламен Бочков APLB702D Културно многообразие: етнични и религиозни общности APLB703D Културна география на България
 • проф. д-р Снежанка Башева BAEB304D Основи на счетоводството
 • проф. д-р Стефан Стефанов BUTB100D Въведение в икономиката BUTB201D Въведение в икономиката на туризма
 • проф. д-р Тома Томов BATB808D Поклоннически туризъм
 • доц. д-р Ангел Георгиев BATB503D Икономика на туризма
 • доц. д-р Ботьо Захаринов BUTB103D Околна среда и туризъм
 • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова BUTB826D Стаж в музей и галерия HISB714D Музеите в България
 • доц. д-р Димитър Панайотов BAEB543D Организационно поведение BATB605D Психология и туристическо поведение
 • доц. д-р Елена Паспаланова GENB013D Увод в социалната психология
 • доц. д-р Зарко Ждраков BATB810D Културното наследство по българските земи през Османската епоха
 • доц. д-р Ирена Бокова APLB701D Културно наследство и международни политики
 • доц. д-р Ирена Емилова BATB506D Туроператорска и турагентска дейност - I част BATB513D Управление на операциите в туризма BATB514D Семинар: Туроператорска и турагентска дейност BATB515D Разработване на проект I BATB516D Защита на разработения проект пред жури I BATB610D Туроператорска и турагентска дейност - II част BATB615D Разработване на проект II BATB616D Защита на разработения проект пред жури II BATB701D Туристически пазар и икономическа политика BATB716D Разработване на проект III BATB717D Защита на разработения проект пред жури III BATB806D Развлекателен туризъм BATB808D Поклоннически туризъм BUTB006D Въведение в туризма BUTB203D Туристически дестинации BUTB404D Специализирани видове и форми на туризма BUTB405D Управление на допълнителните услуги в туризма BUTB700D Транспорт и застраховане BUTB708D Семинар: Разработване на туристически продукт BUTB716D Стаж: Туроператорска и турагентска дейност BUTB800D Градски туризъм BUTB801D Круизен мениджмънт BUTB802D Икономика на изживяванията BUTB808D Управление на туристическа дестинация
 • доц. д-р Милена Караилиева BATB515D Разработване на проект I BATB516D Защита на разработения проект пред жури I BATB518D Практика: Анализ и оценка на конкурентоспособността в туризма BATB603D Управление на туризма BATB605D Психология и туристическо поведение BATB606D Конкурентоспособност на туристическия продукт BATB613D Управление на човешкия потенциал в туризма BATB711D Планиране и организация на културния туризъм BATB716D Разработване на проект III BATB717D Защита на разработения проект пред жури III BATB718D Семинар: Иновации в сферата на хотелиерството и ресторантьорството BATB803D Спа туризъм и балнеология BATB812D Семинар: Специализирани видове и форми на туризма BUTB204D Туристически ресурси BUTB502D Маркетинг в туризма BUTB808D Управление на туристическа дестинация BUTB818D Семинар: Бизнес етика в туризма
 • доц. д-р Михаил Михайлов BATB603D Управление на туризма
 • доц. д-р Надя Маринова BUTB502D Маркетинг в туризма
 • доц. д-р Нинел Нешева-Кьосева BATB705D Управление и отчетност на екологичните ресурси в туризма
 • доц. д-р Ренета Димитрова BAEB414D Въведение във финансите BATB607D Финансиране на туристическата фирма
 • доц. д-р Соня Алексиева BATB510D Хотелиерство и ресторантьорство - I част BATB515D Разработване на проект I BATB516D Защита на разработения проект пред жури I BATB604D Хотелиерство и рeсторантьорство - II част BATB615D Разработване на проект II BATB616D Защита на разработения проект пред жури II BATB710D Управление на събитията BATB716D Разработване на проект III BATB717D Защита на разработения проект пред жури III BATB809D Винен туризъм BATB811D Туристически борси, изложения и културни атракции BUTB303D Бизнес комуникации в туризма BUTB404D Специализирани видове и форми на туризма BUTB600D Туристическа реклама и PR BUTB703D Гастрономия и кетъринг индустрия BUTB707D Имидж на туристическа дестинация BUTB712D Сомелиерство и бариста BUTB820D Стаж: Хотелиерство и ресторантьорство
 • доц. д-р Татяна Шалганова BUTB826D Стаж в музей и галерия HACB712D Античното художествено наследство в България
 • доц. д-р Теодора Ризова BATB515D Разработване на проект I BATB516D Защита на разработения проект пред жури I BATB517D Практика: Екскурзоводство BATB614D Семинар: Разработване на договор в туризма BATB708D Информационни и резервационни системи в туризма BATB716D Разработване на проект III BATB717D Защита на разработения проект пред жури III BATB718D Семинар: Иновации в сферата на хотелиерството и ресторантьорството BATB803D Спа туризъм и балнеология BATB812D Семинар: Специализирани видове и форми на туризма BUTB403D Функциониране и развитие на туристически комплекси BUTB703D Гастрономия и кетъринг индустрия BUTB803D Отговорен туризъм
 • доц. д-р Юлияна Гълъбинова BUTB402D Регионална икономика и развитие на туризма
 • гл. ас. д-р Ваня Хаджиева BUTB701D Цени и ценообразуване на туристическия продукт
 • гл. ас. д-р Владимир Димитров BUTB826D Стаж в музей и галерия HACB713D Изкуството на Възраждането в развитието на туризма HACB720D Стаж: Проектиране на туристически маршрут и подготовка на екскурзоводски беседи HACB812D Репрезентиране на българското художествено наследство
 • гл. ас. д-р Екатерина Цветанова-Георгиева BUTB100D Въведение в икономиката
 • гл. ас. д-р Маргарита Мишева BATB505D Екскурзоводство BATB513D Управление на операциите в туризма BATB515D Разработване на проект I BATB516D Защита на разработения проект пред жури I BATB518D Практика: Анализ и оценка на конкурентоспособността в туризма BATB708D Информационни и резервационни системи в туризма BATB716D Разработване на проект III BATB717D Защита на разработения проект пред жури III BUTB400D Бизнес планиране и прогнозиране в туризма BUTB406D Дигитализация в туризма BUTB700D Транспорт и застраховане BUTB704D Световни туристически атракции BUTB801D Круизен мениджмънт
 • гл. ас. д-р Росица Гичева HACB812D Репрезентиране на българското художествено наследство
 • гл. ас. д-р Стефания Темелкова BATB710D Управление на събитията BATB811D Туристически борси, изложения и културни атракции BUTB600D Туристическа реклама и PR
 • д-р Росица Цанкова BUTB200D Правни регулации в туризма
 • Жулиета Серафимова BUTB810D Управление на продажбите в хотелиерството