Маркетинг - ДО

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща: общо образование; обучение по основни научни направления; практически курсове като: Въведение в икономическото мислене, Международна икономика, Стопанска история, Основи на правото, Основи на маркетинга, Бизнес комуникации, Маркетинг, Икономика на търговията и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми, които включват практики и стажове. Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия, Германия, Франция, Швейцария, Русия. Завършилите програмата могат успешно да се реализират професионално като: маркетолози в отдели по маркетинг, търговски звена, отдели за реклама и РR,маркетинг мениджъри, търговски представители, търговски мениджъри и др.

прочети още
Маркетинг - ДО