Египтология

Кратко представяне на програмата:

Програмата има изследователска насоченост в областта на египтологията на докторско ниво, която дава възможност за специализирана интердисциплинарна подготовка в областта на древноегипетската филология, история, култура и религиознание. Тази програма дава възможност за реализация на изследователски проекти, придобиване на преподавателски опит и получаване на умения за писане и рецензиране на научни статии и монографии. Занимава се с изследване на най-новите постижения в областта на египтологията.

прочети още
Египтология

Специалност и професионална квалификация:

Научно направление: История и археология
Научна специалност: стара история (египтология)

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата притежават:

- задълбочени знания за най-новите постижения в областта на египтологията;

- методологически знания и специализирана интердисциплинарна подготовка в областта на древноегипетската филология, история, история на културата и религиознание;

- умения за писане и рецензиране на научни статии, умения за самостоятелно поставяне на научен проблем и извършване на всички необходими дейности за едно научно изследване;

- преподавателски умения и практика с използване на съвременни методи и средства за преподаване;

- умения за извършване на научно ръководство в областта на египтологията.

Дипломиране:

Покриване на необходимия брой кредити и защита на докторска дисертация.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата имат възможност да работят в научни огранизации и университети в областта на египтологията.

Департамент, предложил програмата:

Средиземноморски и Източни изследвания