Славянски езици (руски език)

Кратко представяне на програмата:

Кратко представяне на програмата:

Програмата е в областта на лингвистичните изследвания на руски език и дава умения за самостоятелен анализ и извършване на научно изследване, формулиране и решаване на научен проблем. Акцентът е върху приложността и интердисциплинарността, което дава възможност за разработването на широк спектър от докторски дисертации. Организираните от департаментите семинари, конференции, дискусионните форуми и участието в международни проекти са част от обучението.

прочети още
Славянски езици (руски език)

Департамент, предложил програмата:

Чужди езици и култури