Маркетинг - ДО

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща: общо образование; обучение по основни научни направления; практически курсове като: Въведение в икономическото мислене, Международна икономика, Стопанска история, Основи на правото, Основи на маркетинга, Бизнес комуникации, Маркетинг, Икономика на търговията и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми, които включват практики и стажове. Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия, Германия, Франция, Швейцария, Русия. Завършилите програмата могат успешно да се реализират професионално като: маркетолози в отдели по маркетинг, търговски звена, отдели за реклама и РR,маркетинг мениджъри, търговски представители, търговски мениджъри и др.

прочети още
Маркетинг - ДО

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Маркетинг
Квалификация: икономист

Практики:

Практическото обучение включва стажове в икономически и финансови институции.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия, Германия, Франция,Швейцария и Русия.

Компетенции на завършилите програмата:

- Притежават знания за разработване на маркетингови стратегии за развитие на фирмените дейности;

- Придобиват умения за използване на съвременни методи за маркетингови проучвания, за реализиране на маркетингови програми и решаване на икономически проблеми на фирмите и бизнес организациите.

- Придобиват умения, необходими за работа в сложна и динамична бизнес маркетингова среда.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става с полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: икономист; експертни в областта на маркетинга - продуктовата, ценовата и комуникационна политика, брандинг, изследвания на пазара, дигиталния маркетинг, продажбите и др.

Департамент, предложил програмата:

Икономика