Философия ДО

Програмна схема

Обучението от V до VІІІ семестър включва специализирани курсове към програмата. За всяка учебна година се изискват 60 кредита.

През V и VI семестър се изучават : Аудиторни курсове към програма – 36 кредита ( по 6 курса на семестър); Тренингови курсове – 24 кредита ( в това число задължителна практика)

През VII и VIII семестър се изучават : Аудиторни курсове към програма – 36 кредита ( по 6 курса на семестър); Тренингови курсове – 24 кредита ( в това число задължителен стаж)

прочети още
Философия ДО

5-ти семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Тренингови курсове