Англицистика (Английски език, култура и литература) ДО

Програмна схема

Обучението от I до IV семестър включва въвеждащи курсове в областта. За всяка учебна година се изискват 60 кредита.През I и II семестър студентите записват: Курсове по основни научни направления – 6 кредита; Курсове към програмата – 30 кредита; Общообразователни курсове за знания (студентите с профил „учител“ записват задължително два от курсовете ОООК019D Човек и околна среда, ОООК081D Екология за всеки, ОООК014D Семиотика . За останалите студенти изборът е свободен)– 6 кредита; Общообразователен курс по Чужд език (немски, руски или испански език) – 12 кредита; Общообразователен курс по Компютърни умения – 3 кредита; Двусеместриален общообразователен курс по Български език – 3 кредита; Двусеместриален общообразователен курс по Спорт – 60 часа ( некредитни)

През III и IV семестър студентите записват: Курсове към програмата – 30 кредита; Курсове по основни научни направления – 12 кредита; Общообразователни курсове за знания(студентите с профил „учител“ записват задължително два от курсовете ОООК019D Човек и околна среда, ОООК081D Екология за всеки, ОООК014D Семиотика . За останалите студенти изборът е свободен)– 6 кредита; Общообразователен курс по Чужд език (немски, руски или испански език) – 12 кредита

прочети още
Англицистика (Английски език, култура и литература) ДО