Бизнес, мениджмънт, технологии и иновации (съвместна програма с Шефилдския университет)

Програмна схема

Бизнес, мениджмънт, технологии и иновации (съвместна програма с Шефилдския университет)

1-ви семестър