American and British Studies. Comparative Approaches.

Кратко представяне на програмата:

Програмата се води на английски език и съчетава филологическите познания с философията и културата на британското и американското общество в исторически план. Обучението преминава през курсове по съвременни аспекти на американистиката и британистиката, постмодернизъм в американската и британската литература, съвременна британска и американска философия, културна история на английския език.

прочети още
American and British Studies. Comparative Approaches.

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

Кандидатите трябва да владеят английски език - минимум ниво B2 според Общата езиковата рамка на Съвета на Европа.

Приемът включва интервю и мотивационно есе.

Кандидат-студентите, които не притежават необходимите входни компетенции, записват курсове от подготвителен модул, определени от приемната комисия.