Management and Economics of Sustainable Development

Short presentation of the programme:

Management and Economics of Sustainable Development

Admission:

Изисквания към кандидатставщите бакалаври в програмата за “Управление и икономика на устойчиво развитие” (в съответствие с регламента на Република Италия за регулираните специалности Бизнес администрация и Икономика):

• Счетоводство (най-малко 6 ECTS)

• Управление и бизнес (най-малко 6 ECTS)

• Право (най-малко 6 ECTS).