South-East European Studies

Short presentation of the programme:

South-East European Studies

Admission:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен от областта на хуманитаристиката.

Кандидатите трябва да владеят английски език - минимум ниво B2 според Общата езикова рамка на Съвета на Европа.

Приемът включва интервю и мотивационно есе.