Маркетинг мениджмънт ДО

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата преминава през курсове по управление на маркетинга, стратегически маркетинг, комуникационен мениджмънт, стратегическо управление на марките, цени и ценообразуване, маркетингови сравнителни анализи, иновационен маркетинг, маркетингови проучвания, конкуренция и конкурентоспособност, управление на корпоративната репутация, бранд мениджмънт и бранд стратегии, дигитален маркетинг и др.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

прочети още
Маркетинг мениджмънт ДО

Прием:

В програмата могат да кандидатстват студенти:

- завършили висше образование в същото или друго професионално направление, с диплома за съответната образователна степен и акредитиране на полученото обучение по регламентираната процедура на НБУ.

Приемът се състои в интервю с комисия и представяне на мотивационно есе на тема: "Защо искам да се обучавам в МП "Маркетинг мениджмънт".

За студенти от същото професионално направление програмата е с продължителност на обучение - 3 семестъра. Студенти от друго професионално направление записват допълнителен подготвителен модул с продължителност един семестър, студенти със степен на образование Професионален бакалавър, записват допълнителен надграждащ семестър.