Електронен каталог

Дистанционни програми

Филология
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език) ДО
Англицистика (Английски език, култура и литература) ДО
    Специализация: Преводач
    Специализация: Учител
Философия
Философия ДО
Социология, антропология и науки за културата
Културна и социална антропология ДО
Администрация и управление
Бизнес комуникации - ДО
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език) - ДО
Управление и развитие на човешките ресурси (на английски език) - ДО
Бизнес администрация ДО
    Специализация: Мениджмънт и лидерство
    Специализация: Управление на човешките ресурси
Управление на здравеопазването ДО
Мениджмънт за организационно съвършенство - ДО
Управление на бизнеса и предприемачество ДО
Икономика
Маркетинг мениджмънт ДО
Счетоводство и контролинг - ДО
Финанси - ДО
Маркетинг - ДО
Туризъм
Международен алтернативен туризъм ДО
    Специализация: Алтернативен туризъм
Културен туризъм ДО
Мениджмънт на туристическия бизнес -ДО
Управление на туризма - ДО
    Специализация: Културен туризъм
    Специализация: Управление на хотелиерството и туроператорската дейност
Науки за земята
Екологични експертизи и контрол - ДО
Екология и опазване на околната среда - ДО