Електронен каталог

Дистанционни програми

Културна и социална антропология ДО
Управление на здравеопазването ДО
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език) ДО
Администрация и управление
Бизнес комуникации - ДО
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език) - ДО
Управление и развитие на човешките ресурси (на английски език) - ДО
Бизнес администрация ДО
    Специализация: Мениджмънт и лидерство
    Специализация: Управление на човешките ресурси
Мениджмънт за организационно съвършенство - ДО
Управление на бизнеса и предприемачество ДО
Икономика
Маркетинг мениджмънт ДО
Счетоводство и контролинг - ДО
Финанси - ДО
Маркетинг - ДО
Туризъм
Културен туризъм ДО
Международен алтернативен туризъм ДО
    Специализация: Алтернативен туризъм
Мениджмънт на туристическия бизнес -ДО
Управление на туризма - ДО
    Специализация: Културен туризъм
    Специализация: Управление на туроператорската и турагентската дейност
    Специализация: Управление на хотелиерството и ресторантьорството
Науки за земята
Екологични експертизи и контрол - ДО
Екология и опазване на околната среда - ДО