ARCM190 Проект: Законова и нормативна база в архитектурата и градоустройството

Анотация:

Архитектура

Преподавател(и):

преп. Димчо Тилев  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: