ESPB828 Превод на текст за филмов дублаж

Анотация:

• Курсът предлага на студентите възможност да се упражняват в превод на филми, както и редактиране на преводен текст. Студентите се обучават да прилагат техниките на подготовка на текста за превод, сверяване с фонограма и редактиране на преводния текст.

прочети още
Испанистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

гл. ас. Станимир Мичев  
гл. ас. Венета Сиракова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да подготвят текст за превод;

• да сверяват скрипт с фонограма;

• да подготвят текста за дублаж.

2) могат:

• да превеждат филми;

• да работят със скрипт и фонограма.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Студентите трябва да владеят много добре испански език (минимум В1/В2 според Езиковата рамка на Съвета на Европа).Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Записи на филми.

2. Испаноезични тълковни речници.

3. Правописен речник на съвременния български език, София, 1983.

4. Ницолова, Р. Съвременна българска пунктуация, София, 1989.

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ НА ФИЛМОВИ СКРИПТОВЕ 100%