ESPB658 Превод на документи на Европейския съюз

Анотация:

• Курсът е с продължителност 30 академични часа. За един семестър се придобиват умения за превод от испански език на официални документи на ЕС. Студентите се запознават с основните преводачески проблеми, свързани с този вид текстове, като се поставя особено ударение върху специфичната терминология. По време на целия учебен процес се изисква значителна активност от страна на студентите - участие в обсъждането на конкретните преводи и индивидуална работа.

прочети още
Испанистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

гл. ас. Даниела Александрова  д-р
гл. ас. Мария Спасова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• общите стратегии при превода на документи на ЕС и други международни организации;

• основните методи за анализ и преводаческа интерпретация, характерни за спецификата при превода на международни документи.

2) могат:

• да превеждат неадаптирани документи на ЕС и на други международни организации.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да владеят испански език в много добра степен (минимум В2 според изискванията на Езиковата рамка на Съвета на Европа).

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Испански

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Оригинални документи на ЕС и други международни институции.

Средства за оценяване:

Тестове - 50%; Участие в семинари и домашни работи - 50%