VACB817 Семинар „Дипломиране “

Анотация:

Графичен дизайн

Преподавател(и):

доц. Димитър Димитров  д-р
доц. Илия Кожухаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: