VACB802 Тримерна графика и анимация (3D Studio MAX) - ІІ част

Анотация:

Курсът се състои от 30 учебни часа разпределени в осми семестър, които представят различни форми на учебна натовареност.

На базата на запознаване стъпка по стъпка с особеностите и приложението на триизмерната графика, приложението на 3D в графичния дизайн, както и възможностите на програмата 3D SSTUDIO MAX

- Студентите получават необходимите знания за създаване на 3D компютърно изображение и изискванията за ефективно приложение.

- Успоредно с програмите учениците ще изучават принципите, на които се гради 3D: основата са елементите на дизайна.

- Студентите ще знаят как да прилагат с помощта на иновативни методи получените знания в графичния дизайн.

прочети още
Графичен дизайн

Преподавател(и):

 Иван Лапатов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

* Как да създават 3D компютърно изображение с 3D STUDIO MAX..

* Какви са изискванията за приложението на 3D в рекламни материали.

* Какви са най-често срещаните грешки.

2) могат:

* Да ползват уверено възможностите на изучаваната графична програма.

* Да рисуват и композират триизмерно с компютър.

* Да изработват фирмен знак в 3D.

* Да визуализират успешно в 3D интериор.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Основни познания в компютърната графикаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

3ds Max 9. Официален учебен курс + CD

Автор: Колектив

Издател: СофтПрес

Цветовете. Енциклопедия

Автор: Анна Стармър

ИНТЕРИОР. Дизайн, проектиране с AutoCAD, компютърно моделиране и визуализация с 3ds Max

Автор: Д. Ларченко, А. Келле-Пелле

Издател: СофтПрес

500 идеи за малки пространства

Автор: Колектив

Издател: Evergreen

Рекламна политика

Автор: Лиляна Менчева

Издател: Нов български университет

Гениален маркетинг: Съвети и най - добри практики

Автор: Питър Фиск

Издател: СофтПрес

Средства за оценяване:

3D проект в 3D Studio Max 7 – интериор/ пространствен дизайн, представен на CD, съдържащ:

· Триизмерни обекти

· Текстури и материали

· Виртуална камера

· Осветление

Проекта да съдържа и 3 бр. рендери формат JPG с резолюция минимум 640 x 480 px.

Задължителни писмени разработки, представят се формат А4 на PC разпечатани и на електронен носител, по минимум 4 бр. страници:

1. CGI графика

2. 3D кино

3. Ambient рекламни кампании – същност, примери и идея за Ambient рекламна кампания.

4. 3D холограми

Всичките теми са задължителни.

Критерии за оценка:

1. Изпълнение на всички точки от поставените задачи.

2. Креативност и оригиналност на продукта.

3. Авторски разсъждения в писмените разработки.

4. Разглеждане на иновации.