APLB791 Етнопсихология

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с идеята за етнопсихология и с поредица етнопсихологически опити да се очертае психологията на българите или на част от тях. Ще конфронтираме и сравним тези опити с оглед установяване на съвпадения и противоречия, както и на техния обсег и валидност. Ще навлезем в мотивацията на тези опити. Ще поставим въпроса за възможностите и ограниченията на подобен тип знание. Най-сетне, ще поставим етнопсихологиите във връзка с изграждането на българската национална идентичност в ново време.

прочети още
Антропология

Преподавател(и):

проф. Румен Даскалов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Разнообразни етнопсихологически опити и техните функции

• Разбират връзката между етнопсихологията и националната идентичност

2) могат:

• Да водят спорове на етнопсихологични теми

• Да мислят по гъвкав начин националните идентичности


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Известни познания от областта на психологията

• Умения да работят с разнообразни текстовеФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ЛИТЕРАТУРА:

Иван Еленков, Румен Даскалов, ред. Защо сме такива? В търсене на българската културна идентичност. София, 1994.

Минчо Драганов, ред. Народопсихология на българите. София, 1984.

Марко Семов, Българинът познат и непознат. София, 1987.

Румен Даскалов, Национално-културната ни идентичност: начин на изграждане. В: Защо сме такива? 27-48.

Средства за оценяване:

тест

събеседване