APLB752 Регионални етнографии и теренни изследвания

Анотация:

Курсът цели да запознае студентите с ключови терени на антропологията от Африка, Океания, Азия, Северна и Южна Америка и Европа. Ще бъдат изучавани общества от различни части на света, методите, с които те са изследвани, и теориите, изградени в резултат на емпиричната работа върху тях. Курсът поставя акцент върху конкретната теренна работа на редица антрополози, оставили значима следа в антропологията. Ще бъдат прожектирани и коментирани едни от най-известните филми за някои от тези групи, станали емблематични в историята на визуалната антропология.

прочети още
Антропология

Преподавател(и):

проф. Васил Гарнизов  д-р
доц. Ирена Бокова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• социалната и културна специфика на различни региони от света

2) могат:

• да свързват възникването на определени теории с използването на конкретни методи на изследване върху точно определени терени


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

приложена към тематичния план

Средства за оценяване:

80% - тест (средно аритметично на 3 оценки от 3 теста)

20% - участие в семинари