BAFB772 Счетоводен анализ на нефинансови институции

Анотация:

Счетоводство и контролинг

Преподавател(и):

 Мариета Станчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: