BAFB764 Финансиране на международната търговия

Анотация:

Курсът e насочен към запознаване с основните документи и финансови инструменти, прилагани в международната търговия.

Целта на курса е да изясни типовете кредитиране на отделните сделки в международната търговия и механизмите на тяхното финансиране. Предвидени са часове за самостоятелна и практическа работа и дискусии по актуални теми в предметната област на курса.

прочети още
Счетоводство и контролинг

Преподавател(и):

доц. Ирена Николова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• какви са характеристиките на финансовите инструменти в международната търговия и възможностите за използването им в сделките;

• какви са възможностите и ограниченията на формите на плащане и на типовете кредитиране в международната търговска сделка.

2) могат:

• да анализират и да подготвят първичните финансови документи на външнотърговска сделка в сравнително опростен вариант;

• да работят по международна търговска сделка, отчитайки финансовите рискове, и да предприемат икономически разумни мерки за тяхното управление;
Предварителни изисквания:
Финанси на предприятието

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Рискове в международната търговия - глобални икономически рискове
  2. Рискове в международната търговия - микро-рискове
  3. Международни търговски термини - Инкотермс
  4. Търговски и банков кредит
  5. Международен лизинг
  6. Факторинг и форфетиране
  7. Банкови гаранции и експортно застраховане
  8. Плащания в международната търговия
  9. Прехвърляеми средства в търговията
  10. Текущо оценяване

Литература по темите:

Николова, И. Финансиране на международната търговия, Издателство на НБУ, 2015.

Стоименов, М. и В. Тодорова. Финанси на международната търговия, УНСС, 2013.

Bishop, E. Finance of International Trade, Elsevier, 2004

European Commission, Trade, http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm

International Chamber of Commerce (ICC). http://www.iccwbo.org/

International Chamber of Commerce (ICC) - Bulgaria.http://www.icc-bulgaria.bg/bg/home

Seyoum, B. Export-Import Theory, Practices and Procedures, Second Edition, Taylor & Francis, 2009.

Средства за оценяване:

тест и казус