BAFB537 Финансови изчисления с MS Excel

Анотация:

Счетоводство и контролинг

Преподавател(и):

гл. ас. Красимир Костенаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: