BAFB727 Данъци и данъчно облагане

Анотация:

Курсът въвежда в теорията на данъчното облагане и системата от данъци в България.

прочети още
Счетоводство и контролинг

Преподавател(и):

доц. Емил Калчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще:

1. ЗНАЯТ:

а) същностните характеристики на една модерна данъчна система;

б) структурата на данъчната система у нас;

в) някои приложни аспекти на местните данъци и данъка за облагане доходите на физическите лица и др.;

2. МОГАТ:

а) добре да се ориентират в структурата на произволна данъчна система;

б) да се справят с местните данъци в България;

в) да се справят с личните подоходни данъци в България;


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение
 2. Същност и функции на данъците и данъчното облагане
 3. Принципи и функции на данъчното oблагане
 4. Анатомия на данъците
 5. Данъчни тарифи
 6. Видове данъци и данъчна система
 7. Прехвърляне на данъците
 8. Данъчна ефективност
 9. Данъчна справедливост
 10. Местни данъци в България
 11. Подоходни данъци в България
 12. Косвени данъци в България

Литература по темите:

Данъчни закони

Материали в електронната системата

Калчев, Е. Данъци и данъчно облагане. София: НБУ, 2012 г.